image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

MOKSLO METŲ PRADŽIA ANTAZAVĖS JUOZO GRUODŽIO GIMNAZIJOJE

 

SVARBU

 

Įeinant į mokyklą visus prašome dėvėti veido kaukes, dezinfekuoti rankas bei laikytis saugaus atstumo.

Į gimnaziją negali atvykti asmenys (mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai, tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ar kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu.

Ugdymas nuo rugsėjo 1 d. vyks įprastu būdu – gimnazijos patalpose, laikantis rekomenduojamų saugumo sąlygų.

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai, 1, 2, 3, 4 ir 5 klasių mokiniai mokysis I aukšte.

6, 7 ir I gimnazijos klasių mokiniai mokysis II aukšte.

8, II, III ir IV gimnazijos klasių mokiniai mokysis III aukšte.

Pamokos vyks klasėse.

Mokinių judėjimas gimnazijoje nuo rugsėjo 2 dienos:

Į mokyklą mokiniai įeina ir išeina:

  • Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai, 1, 2, 3, 4 ir 5 klasių mokiniai pro šoninį įėjimą (į gatvės pusę esančias duris),
  • 6, 7 ir I gimnazijos klasių mokiniai pro įėjimo į dirbtuves duris,
  • 8, II, III ir IV gimnazijos klasių mokiniai pro pagrindines duris.

Rugsėjo 2 dieną pamokos vyks pagal pamokų tvarkaraštį.

MAITINIMAS

Pavalgyti gimnazijos valgykloje bus galima nuo rugsėjo 2 dienos taip:

po 2 pamokų - ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai, 1, 2, 3, 4 ir 5 klasių mokiniai,

po 3 pamokų - 8, II, III ir IV gimnazijos klasių mokiniai,

po 4 pamokų - 6, 7 ir I gimnazijos klasių mokiniai.

 

SVARBU

Į gimnaziją visi mokiniai (išskyrus vaikus iki 6 metų) įeina su veido apsaugos priemonėmis. Kaukes galima nusiimti tik įėjus į klasę. Klasėje kaukių galima nedėvėti. Koridoriuose ir valgykloje kaukės – privalomos.

 

PAVĖŽĖJIMAS

Mokiniai bus pavežami mokykliniais autobusais pagal patvirtintą maršrutų grafiką. Į autobusą mokiniai bus priimami tik dėvintys apsaugines veido kaukes. Autobuse kaukių dėvėjimas – privalomas. Rekomenduojame tėvams aprūpinti vaikus daugkartinio naudojimo kaukėmis.

Visi saugokime save ir vieni kitus. Būkime sveiki.

Direktorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija