image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Nugriaudėjo Kalėdos mūsų gimnazijoje

ppp
    Prieš šv. Kalėdų šventes į gimnazijos salę ryte sugužėjo mažieji mūsų bendruomenės nariai (ikimokyklinukai- 7kl. mok.). Į kalėdinį renginį buvo pakviesti ir mokinių tėveliai. Pas mus svečiavosi Zarasų kultūros centro modernaus šokio studija ,,Mėta‘‘ (vad. Skaidrė Vanagaitė). Svečiai vaidino spektaklį ,,Kalėdinis detektyvas‘‘. Po spektaklio mokiniai gavo kalėdinių senelio dovanėlių- pilną maišą skanumynų ir buvo pakviesti atvykti į Antazapilio kino teatrą. Čia jų laukė 2 nuotaikingos ‚, Miša ir lokys‘‘ serijos. Į seansą mokiniai atvyko su vakaro akcentu, savo gamybos 3D akiniais. Ir kokių tik akinių nebuvo! Taip pat seanso metu mokiniai smagiai krimto spragėsius. O po kino teatro vyko nuotaikinga diskoteka, kurios metu taip pat vyko ir kalėdinė viktorina. Mokiniai smagiai šoko ir atsakinėjo į pateiktus klausimus. Buvo tikrai smagu!

1

2

3

Renginio organizatoriai 7 kl. mokiniai

    Gražiausia metų šventė -šv. Kalėdos- tęsėsi ir vyresniųjų klasių mokiniams. Jos buvo paminėtos išties įspūdingai. Mokiniai bei renginyje dalyvavę mokytojai pasinėrė į 70-90 –uosius metus.

    Renginio tema buvo „ 70-80-90 –ųjų hitai“. Šventė prasidėjo trumpu to laikotarpio apibūdinimu bei skaidrių demonstravimu. Renginį vedė ir gerą nuotaiką palaikė šventės organizatoriai- II g klasės mokiniai. Prisiminus 70-90 –ųjų metų stilių bei grupes, kurios tuo laikotarpiu buvo populiarios, kiekviena klasė turėjo pristatyti to laikotarpio hitą, kurį išsitraukė burtų keliu. Klasių pasirodymai bei jų kostiumai išties atspindėjo tą laikotarpį. Pakili šventinė nuotaika nedingo ir antroje karnavalo dalyje. Mokiniai buvo kviečiami linksmybes tęsti šventinėje diskotekoje.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 1

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija