image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

,,Olimpinės savaitės“ prizas

ppp
    Spalio pabaigoje Lietuvos mokyklose vyko pradinukams ir jų mokytojams skirtas projektas ,,Olimpinė savaitė“. Projektą organizavo LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Projekto tikslas – skatinti moksleivių ir jaunimo fizinį aktyvumą.

    Į aktyvią ,,Olimpinės savaitės“ veiklą įsitraukė ir mūsų gimnazijos I – IV klasių moksleiviai. Visą savaitę auginome projekto simboliui Ąžuolui ir jo superherojams galias: skaičiavome nueitus žingsnius, šypsenas, pasakytus nuoširdžius ,,ačiū“, ištiestas pagalbos rankas, ryto pasisveikinimus. Daug kalbėjome apie sporto teikiamą naudą, sveiką mitybą, mankštinomės, išmokome įdomių estafečių, naujų žaidimų ir šokių. Savaitės pabaigoje suklijavome klasės pasiekimų lipdukus į plakatą.

    Pasibaigus projektui, burtų keliu paaiškėjo 10 klasių, laimėjusių specialius prizus. Labai apsidžiaugėme sužinoję, kad viena iš laimėtojų yra mūsų gimnazijos antra klasė. Antrokams teko ,,Olimpinės savaitės“ prizas – išvyka į Liepkalnio vasaros ir žiemos pramogų parką Vilniuje.

    Sulaukę sniego ir palankių oro sąlygų, Liepkalnyje apsilankėme sausio 4 dieną. Didžiulį įspūdį čia atvykus visiems paliko sniego patrankos, gaminančios sniegą. Vėliau su nuostaba žiūrėjome į besileidžiančius, rodos, ranka pasiekiamus lėktuvus. Įspūdingai didelis atrodė ir kalnas, su skirtingo sudėtingumo trasomis ir keltuvais.

    Slidinėjimo įrangos nuomos punkte buvome šiltai sutikti ir aprūpinti slidinėjimui reikalingomis priemonėmis: batais, slidėmis, šalmais, liemenėmis. Su mūsų grupe dirbo du treneriai. Jie vedė vaikams pamokėles, mokė taisyklingai nusileisti nuo kalno, kitų slidinėjimo įgūdžių, skubėjo į pagalbą tiems, kam buvo nedrąsu. Pasibaigus slidinėjimo užsiėmimams, smagu buvo išgirsti žinią, kad visi vaikai sėkmingai įveikė žaliąją, pradinukams skirtą, trasą.

    Kiek pavargę, bet kupini gerų įspūdžių, dar aplankėme pagrindinę Vilniaus miesto eglę Katedros aikštėje. Pakeliui užsukome į šventiškai pasipuošusį Bernardinų sodą, smagiai pasisupome karuselėje.

    Įdomu buvo dalyvauti ,,Olimpinės savaitės“ projekto veikloje, džiugu laimėti prizą, kuris, manau, vaikams ilgam išliks atmintyje. Tokiame projekte norėtume dalyvauti ir kitais metais.

Pradinių klasių vyr. mokytoja
Rūta Daumantienė

50015921 283330849049483 830105028130766848 n

49599627 2229985990656864 131511211408752640 n

49589756 2095506957195536 291236187538980864 n

IMG 20190104 112321

IMG 20190104 131411

49237466 134045787536257 2097364046830370816 n

IMG 20190104 133113

IMG 20190104 133132

IMG 20190104 134824

IMG 20190104 135314

IMG 20190104 140548

IMG 20190104 140912

IMG 20190104 144525

IMG 20190104 155711

IMG 20190104 155953

IMG 20190104 161655

IMG 20190104 162645

 

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija