image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Šimtadienio šventė gimnazijoje

ppp
    Kovo 1 dieną gimnazijoje buvo organizuota 30-os laidos 100 dienų šventė, kurią rengė III g klasės mokiniai. Šių metų Šimtadienio tema „Zoologijos sodas“. Iš ryto dvyliktokus iki jų klasės lydėjo popierinės gyvūnų pėdutės, o antro aukšto fojė kabėjo plakatas šiųmečio Šimtadienio tema, kuriame žaismingai puikavosi 12-okų veidai ant gyvūnų iškarpų. Per ketvirtą pamoką 11-okai pakvietė 12-okus į pirmo aukšto fojė ir kiekvienam abiturientui išpiešė veidą pagal jam skirtą gyvūną, o iš karto po pamokos visi buvo kviečiami į aktų salę nuotaikingam renginiui.

    Salėje buvo pastatytas narvas, į kurį botagais buvo suvaryti 12-okai. Renginį vedė III g klasės mokinės Greta ir Ramona, apsirengusios pandos ir panteros kostiumais. Visi dvyliktokai buvo suskirstyti į 4 komandas: „Labai svarbios zoologijos sodo asmenybės“, „Vietiniai žvėrys“, „Zoologijos sodo pažibos“ ir „Fantastiškas ketvertas“. Kiekviena komanda buvo linksmai pristatyta ir pakviesta ant scenos individualiai užduočiai. 11-okai parengė įdomių užduočių su žiūronais, želė, mediniu šaukštu ir popieriaus lapeliais. Po kiekvienos komandos pasirodymo visi dalyviai gavo po sertifikatą, liudijantį, jog jie yra pasirengę egzaminams ir gali žengti į laukinę gamtą. Po to sekė muzikiniai intarpai, kuriuos parengė mūsų gimnazijos mokiniai kartu su 11-okais ir mokytojais. Renginys buvo užbaigtas dvyliktokų daina ir vienuoliktokų krikštynomis. Dvyliktokai nepagailėjo III g klasės mokinių ir privertė pajusti 12-os klasės aitrumą, suvalgant slyvą su garstyčių padažu.

    Po renginio abiturientai įsiamžino su 11-okais ir visi su šypsena bei gera nuotaika grįžo namo. Belieka palinkėti IV g mokiniams sėkmės ruošiantis egzaminams ir gerų rezultatų!

III g klasės mokinė
Greta Mieliauskaitė

DSC04817

DSC04969

DSC04980

DSC05009

DSC05037

DSC05082

DSC05109

DSC05112

DSC05164

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija