image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Smagi penktokų išvyka į „Žalvario parką“

ppp
    5-os klasės mokiniai ir keletas 4-os su klasės vadovėmis D. Jankauskiene ir D. Rožkoviene gegužės 10 d. šauniai praleidome laiką nuostabiame gamtos ir žmogaus išmonės sukurtame kampelyje „Žalvario parke“. Šio parko unikalumą pastebėjome vos įvažiavę pro didžiulius „kreizi“ vartus. Mus pasitiko linksmi, charizmatiški šio parko savininkai Alvyda ir Kazys.

    Iš karto supratome, kad su šiais žmonėmis tikrai nenuobodžiausime. Ir neapsirikome... Viešnagė prasidėjo patrankos salve. Dar neteko būti tokioje vietoje, kur visko tiek daug! Gausybė netikėtų eksponatų, įdomiausių pasakojimų, neįprastų erdvių, daug įvairiausios veiklos. Didžiausią įspūdį paliko tai, kad nei vieno daikto čia nėra atsiradusio šiaip sau. Kiekvienas eksponatas – šiuolaikinio meno kūrinys, turintis savo istoriją arba įprasminantis tam tikrą idėją.

    Įdomiausia ir žaismingiausia dalis – kolektyvinės slidės, „pomidorų mūšis“, tačiau mums įsimintiniausia buvo „Šreko pelkė“. Viską prisiminus veide nejučia atsiranda šypsena.

    Dėkojame parko šeimininkams Alvydai ir Kaziui, kurie mus ne tik linksmino, bet ir surengė mini protmūšius. Ačiū tėveliams už gardžius šašlykus, kuriuos iškepė vairuotojas Juozas.

    Džiaugiamės atitrūkę nuo pamokų, pajutę tikrą, nesuvaidintą gyvenimo džiaugsmą... Juk „Žalvario parke“ susijungia praeitis, dabartis ir ateitis. Kaip tai gali atsitikti suprasite tik pabuvoję ten.

5 klasės mokiniai

IMG 20190510 105041

IMG 20190510 105126 2CS

IMG 20190510 111259

IMG 20190510 113427 3CS

IMG 20190510 120028

IMG 20190510 121103

IMG 20190510 131458

IMG 20190510 133553

IMG 20190510 134531

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija