image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Išvyka į Kauną

ppp
    Šiais metais ir vėl nusprendėme su klase aplankyti Kauną.

    Pirmiausia nuvažiavome į istorinę Lietuvos Respublikos Prezidentūrą. Šioje erdvėje kuriama unikali savo turiniu Lietuvos valstybingumo memorialinė - edukacinė institucija.Taip pat atliekama muziejinė funkcija, atitinkamai pristatant istorinį pastatą, jo aplinką ir memorialines erdves pastato viduje. Vykdoma parodinė veikla, supažindinant visuomenę su Lietuvos Respublikos relikvijomis, kitokia istorine medžiaga ar meno kūriniais, atspindinčiais valstybingumo raidą, įprasminančiais svarbiausius jos etapus, valstybės kūrėjus.

    Apžiūrėję senosios Prezidentūros parkelį, joje esančias buvusių prezidentų skulptūras, pradėjome eksursiją rūmų viduje. Gidas mums papasakojo ne tik apie šio pastato praeitį, bet ir apie pačią Lietuvos istoriją. Eksursijai prasidėjus mus nuvedė prie autentiškų veidrodžių, pro kuriuos kažkada ėjo svarbūs asmenys. Iš ten mes patraukėme į kitus Prezidentūros kambarius. Taip pat aplankėme parodą „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykių“. Ten sužinojome daug Lietuvai svarbių faktų. Šioje eskursijoje mes pagilinome savo žinias ne tik apie senuosius prezidentus, bet ir apie tarpukario Lietuvą bei sportą.

    Po ekskursijos Prezidentūroje vaikščiojome Laisvės alėja. Kol kas alėja tvarkoma, todėl didžiausia jos dalis iškasinėta ir pilna darbininkų, bet alėjos gale džiaugėmės pamatę nors truputį jos grožio, iš arčiau pažvelgėme į Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią (Kauno soborą).

    Vakare Kauno Nacionaliniame dramos teatre žiūrėjome spektaklį ,,Balta drobulė“, pastatytą pagal Antano Škėmos romaną.

    Spektaklio herojus – poetas Antanas Garšva, neturėdamas galimybės pasišvęsti vien savo kūrybai ir siekti sielos nemirtingumo, priverstas dirbti sizifišką liftininko darbą didžiausiame New Yorko viešbutyje. Jo suskaldytos sąmonės neapleidžia gimtųjų namų ilgesys, o protarpiais šmėžčioja kadaise mylėtų moterų atvaizdai. Garšva atsisako meilės, nutraukia žmogiškus ryšius, lieka vienišas lifto narve ir visgi nuolatos gyvena vilties išsipildymo troškime.

    Mus visus sužavėjo Dainiaus Svobono įkūnytas pagrindinis veikėjas. Šią dramą prisiminsime ilgai. Nors patį spektaklį ne visiems buvo lengva suprati, bet daugumai jis paliko labai gerą įspūdį. Pažiūrėjus tokį spektaklį belieka tik perskaityti knygą.

    Namo grįžome vėlai, bet kupini įspūdžių.

IIg klasės mokinė
Gailė Gruzdaitė

20190521 140433

20190521 140934

20190521 193440

IMG 6d3aa0203946df55f6a78a0823d7b3b5 V

IMG 9c5d71c18453a8b61d0142397a50a0a4 V

IMG 80a6c67b805028305216e812bd726d13 V

IMG 323c61d332eea3945ca3ddb37302feb3 V

IMG d9452a0c49c2d94899e4dc2f3d996521 V

IMG efa5a107386f3819d0f8dd307c90cdf2 V

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija