image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Nuskambėjo paskutinis skambutis

ppp
Į gyvenimą eikit idėjų keliais,
Nusisukę nuo blogio žiūrėkit į šviesą,
Laimės rankos kasdien apkabinti ateis
Ir lydės Tėvų širdys amžinai Jus į tiesą...

    Gegužės 23d. saulėtas ketvirtadienis išaušo V abiturientų laidai. Jiems tradiciškai nuskambėjo Paskutinis skambutis, sukvietęs į paskutinę savo klasės vadovės Daivos Mieliauskienės pamoką ir į Paskutinio skambučio šventę.

    Pasibaigus paskutinei pamokai dvyliktokai tradiciškai testamentu paliko vienuoliktokams savo saugotą turtą. Į aktų salę abiturientai žengė vedami pirmokų. Aktų salėje jų nekantriai laukė mokytojai, tėveliai, draugai, svečiai. Kiekvienas linkėjo sėkmės brandos egzaminų sesijoje, drąsos bei ryžto siekiant užsibrėžtų tikslų. Šventėje dalyvavo bei abiturientus sveikino Antazavės seniūnas Algirdas Lekaveckas ir Antazavės bendruomenės pirmininkė Danutė Skardinskienė. Pasveikinti abiturientų atvyko buvusių ir esamų ansamblio „Ramtatūris“ dalyvių būrys bei Dusetų kultūros centro, Antazavės filialo darbuotojas ir gimnazijos tarybos pirmininkas Gytis Gruzdas, taip pat sveikinimo žodį tarė ir Antazavės klebonas Vytautas Dagelis.

    Nekantriai laukta gimnazijos direktorės Aldonos Svidinskienės pasisakymo, kuriame, kaip ir kasmet, buvo teikiamos padėkos abiturientams. Nuoširdžius sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorės pavaduotoja R. Šeduikienė, pirmosios mokytojos, sugrąžinusios abiturientus į vaikystę, pirmųjų žingsnių mokykloje pradžią.

    Skambėjo dainos, sveikinimai, linkėjimai...

    Abiturientai, linkime Jums ryžto ir tvirto žinojimo, ko norite iš gyvenimo. Sėkmės laikant brandos egzaminus!

III g auklėtoja Ramunė Araminienė

DSC06199

DSC06209

DSC06212

DSC06214

DSC06226

DSC06231

DSC06233

DSC06242

DSC06254

DSC06291

DSC06297

DSC06300

DSC06311

DSC06318

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija