image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Pamokos Vilniuje

VILNIUS
    Gegužės 28 dieną (antradienį) mes, 6 kl. mokiniai, vykome į ekskursiją. Ekskursijos kryptis - Lietuvos sostinė - Vilnius. Keliauti pakvietėme ir kelis 5 bei 7 kl. mokinius, o ekskursijai ruošėmės iš anksto – aptarinėjome savo pasiūlymus, planavome veiklas ir jų trukmę.

    Dar važiuodami į sostinę prisiminėme legendą apie Vilniaus įkūrimą, o klasės vadovė Jovita supažindino mus su įdomiausiais Vilniaus miesto gyvenimo faktais.

    Pirmosios šią dieną vykusios pamokos buvo skirtos Lietuvos istorijai, todėl lankėmės Vilniaus katedros požemiuose, kur sužinojome daug naujų dalykų apie mūsų viduramžių valstybės valdovus, jų gyvenimą, tų laikų papročius, tradicijas, madas, katedros požemiuose vykusius archeologinius kasinėjimus. o pabendravus su gide labiau pažįstamos tapo gido ir archeologo profesijos.

    ,,Nemuziejuje“- virtualios realybės namuose - toliau tęsėme pažintį su Vilniumi žiūrėdami filmuką apie jį. Taip praplėtėme savo žinias apie šio miesto praeitį ir dabartį, o virtualių akinių pagalba keliavome po pajūrį – Kuršių Neriją ir kitas jau pažįstamas ir dar neaplankytas Lietuvos vietas, taigi prisiminėme per geografijos pamokas girdėtas vietas.

    Šią dieną pamokos vyko ir ,,Skypark“ batutų parke, kur išbandėme įvairiausius batutus ir žaidimus šauniai pasportavome ir papramogavome.

    Pati smagiausia diena buvo mūsų Emilijai, juk gimimo diena - tik kartą metuoseǃ Sveikinome Emiliją dar ryte, o atgal važiuodami įteikėme dovaną – simbolinius gimtadienio balionus. Kelionė namo neprailgo - grįždami atsakinėjome į viktorinos klausimus, kurią tradiciškai surengė klasės auklėtoja.

    Smagu, kad šią dieną mokėmės ne mokykloje, o muziejuje ir nemuziejuje. Džiaugiamės, kad turime sąlygas keliauti, pramogauti, o kartu įgyti ir daug svarbių žinių.

Gabija Lašaitė, 6 kl. mokinė

DSC 0063

DSC 0069

DSC 0071

DSC 0073

DSC 0079

DSC 0082

DSC 0083

DSC 0090

DSC 0092

DSC 0097

DSC 0105

DSC 0109

DSC 0112

DSC 0117

DSC 0124

DSC 0128

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija