image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Paminėta Pasaulinė diena be tabako

ppp
    Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija dar 1987 m. paskutiniąją gegužės mėnesio dieną paskelbė Pasauline diena be tabako. Šią dieną visi rūkantieji skatinami bent vieną dieną nerūkyti, o visuomenė skatinama susipažinti su rūkymo žala ir pasauline tabako epidemija.

    Minint Pasaulinę dieną be tabako vyksta įvairios akcijos. Mūsų gimnazijoje jau antrus metus iš eilės buvo organizuota akcija ,,Obuolys vietoj cigaretės“, o akcijos rengėjai buvo 6 kl. mokiniai.

    Šia akcija norėta paskatinti rūkančius asmenis mesti rūkyti ir informuoti mokinius apie rūkymo žalą rūkančiajam ir aplinkiniams, motyvuoti juos saugoti savo ir kitų sveikatą.

    Šeštokai savo bendruomenės narius penktadienio ryte (gegužės 31 d.) pasitiko su obuolių krepšiais, dalino juos jaunesniųjų ir vyresniųjų klasių draugams, mokytojams, mokyklos darbuotojams, o ant marškinėlių turėjo įvairius užrašus apie cigaretės poveikį: kenkia, žaloja, sargdina, veikia, sargdina, žlugdo ir pan. Kai kurių klasių mokinius akcijos rengėjai lankė jų klasėse, priminė cigaretės poveikį sveikatai, dovanojo obuolį kaip sveikos gyvensenos simbolį.

    Tą dieną buvo ne tik vaišintasi obuoliais, bet ir klausytasi smagios muzikos, žiūrėtas filmukas ,,Rūkymo žala sveikatai“ ir, žinoma, tikėta, kad bent keli jaunieji rūkaliai bent tą dieną iškeis cigaretę į obuolį.

Gailė Gruzdaitė, II g kl. mokinė, mokinių tarybos pirmininkė

1

2

3

3a

3b

4

5

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija