image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Išvyka į Vilniaus oro uostą

ppp
    Gegužės 29 d. Ig klasės mokiniai kartu su savo klasės vadove vykome į Vilniaus oro uostą. Ne, niekas niekur neišskrido, bet po apsilankymo skristi ir keliauti panoro visi.

    Mokiniai turėjo puikią edukacinę kelionę oro uosto teritorijoje. Pirmiausia visi praėjo patikros punktą, gavo korteles su leidimais. Užsiėmimą oro uoste vedė ten dirbanti gidė (beje, mūsų kraštietė). Moksleiviai oro uostą apžiūrėjo keliaudami autobusu.Gidė papasakojo, kaip lėktuvas tikrinamas ir ruošiamas įvairiais metų laikais, kaip įpilamas kuras, kur jis talpinamas ir saugojamas, kam reikalingos įvairių spalvų linijos, stebėjo atskiro bokštelio, kuriame dirba patys svarbiausi žmonės – skrydžių vadovai, darbą. Mokiniai lankėsi svarbių asmenų (VIP) ir prezidentės laukimo salėse. Taip pat didelį įspūdį paliko ir apsilankymas oro uosto gaisrinėje.

    Pabaigoje sveikinomės su pro šalį važiuojančių lėktuvų pilotais, stebėjome, kaip kyla ir leidžiasi lėktuvai. Keleivių laukimo salėje galėjome pamatyti ir įvertinti, kokios emocijos užplūsta atvykusius ir išvykstančius žmones.

    Šia išvyka į Vilniaus oro uostą likome patenkinti ir namo grįžome pilni įspūdžių.

Julita Pieviškytė, Ig klasės mokinė

20190529 144302

20190529 134048

20190529 140013

20190529 140128

20190529 140536

20190529 140607

20190529 141128

20190529 144313

 

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija