image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Su specialistais apie mokesčius

tituline
    Antradienį (birželio 4 d.) su gimnazijos 8-11 klasių mokiniais susitiko Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento I skyriaus Zarasų padalinio vadovė Daiva Kelečienė ir vyriausioji specialistė Vilma Varnelienė. Susitikimo tikslas – šviesti moksleivius mokesčių valstybei klausimais, supažindinti su Valstybinės mokesčių inspekcijos funkcijomis.

    Susitikime aptarta mokesčių svarba, mokesčių mokėtojų grupės, mokesčių rūšys, formos, tokios sąvokos kaip pajamos, išlaidos, nacionalinis ir vietinis biudžetai ir pan., valstybinės mokesčių inspekcijos formos ir priemonės, taikomos asmenų skatinimui mokėti mokesčius bei kovoti su ekonomikos šešėliu. Medžiaga buvo pateikta patraukliais video filmukais, o mokiniai - jaunieji mokesčių mokėtojai – prekių ir paslaugų pirkėjai padrąsinti dalyvauti kasos aparatų čekių žaidime. Daugiausiai apie mokesčius žinojusi moksleivė – Greta Mieliauskaitė apdovanota VMI prizu.

    Be to, moksleiviai sužinojo apie valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos sritis, domėjosi šios įstaigos darbuotojų skaičiumi, jų išsilavinimu, uždavė klausimus apie šiame darbe reikalingas asmenines savybes, pasitaikančius sunkumus, mokomuosius dalykus, reikalingus siekiant įgyti mokesčių administratoriaus profesiją.
Dėkojame viešnioms už naudingą susitikimą ir puikią progą praplėsti ekonomikos žinias, ugdyti mokinių pilietiškumą bei galimybę integruoti ugdymo karjerai programą.

Jovita Vainikevičiūtė, ugdymo karjerai koordinatorė

DSC06396

DSC06398

DSC06400

DSC06404

DSC06405

DSC06406

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija