image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Civilinės saugos diena

ppp
    Birželio 14 d. – civilinės saugos diena gimnazijoje. Gimnazistai dieną pradėjo draugiškomis sporto varžybomis, 5-6 klasių mokiniai aptarė socialinio pobūdžio pavojus, mokėsi, kaip reikėtų elgtis įvykus nelaimei, 7-8 klasių mokinius gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė mokė suteikti pirmąją pagalbą ištikus klinikinei mirčiai. Mokiniai patys galėjo praktiškai visa tai išbandyti.

    Vėliau į gimnaziją atvyko Zarasų rajono savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausias specialistas Arvydas Šapalas, PAGD prie VRM Panevėžio PGV Zarasų PGT vyresnysis inspektorius Audrius Bolisas ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos pavaduotoja Tereza Medeišienė. Susitikimo su mokiniais metu buvo aptartos nelaimingo atsitikimo situacijos, priminti civilinės saugos signalai, gyventojų pareigos, galimos nelaimės iškylaujant gamtoje, elgesio taisyklės vandenyje. Pateikta patarimų, kaip elgtis, kad vasara teiktų malonumą ir būtų išvengta nelaimių.

    Zarasų rajono savivaldybės administracijos teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos pavaduotoja Tereza Medeišienė pravedė viktoriną „Būk saugus“, drąsiausi ir aktyviausiai dalyvavę viktorinoje mokiniai buvo apdovanoti prizais, skirtais sportinei veiklai paplūdimyje.

    Zarasų r. ugniagesiai gelbėtojai Antazavės Zalvio ežere mokė saugaus elgesio vandenyje, demonstravo naudojamą techniką, įrangą ir aprangą. Labiausiai savimi pasitikintys savo gebėjimus išbandė patys mokiniai. Didžiausią malonumą mokiniai patyrė, kai jiems buvo leista išbandyti gaisrinės mašinos vandens padavimą. Gelbėtojai mokiniams priminė, kad gelbėti skęstantį gali tik gelbėtojas ar geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai, vaikai turi tik kviesti pagalbą bendruoju pagalbos telefonu 112. Tuo metu gimnazijos darbuotojai stalo pratybose aptarė pagrindines socialinės kilmės ekstremalias situacijas, mokėsi įvertinti ekstremaliųjų įvykių kriterijus, žmogaus saugos svarbą ir saugaus elgesio principus.

    Gimnazijos bendruomenė Civilinės saugos dienos veiklų apibendrinimui susirinko gimnazijos aikštyne. Prie šaltos arbatos puodelio mokiniai dalinosi patirtais įspūdžiais, diskutavo apie saugumą, apie pagalbą sau ir kitam, o 11:59 prisijungė prie iniciatyvos VISUOTINĖ TYLOS M1NUTĖ (birželio 14-oji - Gedulo ir vilties diena) ir pagerbė tautiečius nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų.

    Dėkojame visiems organizavusiems Civilinės saugos dieną, nes visos šios dienos veiklos yra naudingos, įdomios ir kiekvienam reikalingos.

Mokinių tarybos pirmininkė
Gailė Gruzdaitė

DSC06426

DSC06431

DSC06433

DSC06438

DSC06440

DSC06447

DSC06451

DSC06453

DSC06455

DSC06457

DSC06460

DSC06466

DSC06469

DSC06471

DSC06480

DSC06486

DSC06491

DSC06494

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija