Bendradarbiaujame su socialiniais partneriais

tituline
    Mokinių ugdymo karjerai kompetencijas plėtojame rengdami tam skirtus renginius, organizuodami išvykas, integruodami ugdymą karjerai į mokomuosius dalykus bei klasės vadovo darbą. Šiam tikslui pasitelkiame ir gimnazijos socialinius partnerius.

    Šį kartą (pirmadienį, balandžio 30 d.) kartu su Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyriaus JDC (Jaunimo darbo centras) vyr. specialiste Kristina Kuzmickiene II g klasėje rengėme integruotą su ugdymu karjerai ekonomikos pamoką ,,Darbo pasaulis: darbo rinka, nedarbas ir įsidarbinimo galimybės“ bei klasės valandėlę ,,Pažink, kad planuotum“.

    Apibrėžus sąvokas ,,darbo rinka“ ir ,,nedarbo lygis“ bei išsiaiškinus darbo rinką įtakojančius veiksnius, mokiniai buvo supažindinti su naujausia nedarbo lygio Lietuvoje, Utenos apskrityje bei Zarasų rajone statistika, informacija apie asmenų, ieškančių darbo Zarasų rajone amžių, išsilavinimą, aptartas 2018 metų profesijų įsidarbinimo barometras - profesijų, turinčių žemo, vidutinio ir aukšto įsidarbinimo lygį, sąrašas, laisvos darbo vietos Zarasuose, ,,mirštančių“ ir ,,amžinų“, naujai atsiradusių bei geriausiai apmokamų profesijų mūsų šalyje klausimas.

    Suprasdami savęs pažinimo svarbą sudarant individualų ugdymo(si) planą baigus pagrindinio ugdymo ir renkantis vidurinio ugdymo programą, klasės valandėlės metu II g klasės moksleiviams buvo pasiūlyta atlikti savęs pažinimo testą ir nusistatyti savo profesinių polinkių kryptį.

    Tikimės, kad gimnazijoje organizuojamos veiklos plečia mokinių ugdymo karjerai kompetencijas ir kuria jiems sąlygas atsakingai planuoti savo karjerą.

Jovita Vainikevičiūtė
Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos
ugdymo karjerai koordinatorė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija