image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Prasminga ir įdomi diena

ppp
    Atėjus pavasariui, ateina ir ilgai lauktas ekskursijų metas.

    Šiais metais mes nusprendėme keliauti į Vilnių. Ekskursiją pradėjome nuo Lietuvos Respublikos Seimo. Seime mus pasitiko maloni Seimo nario Vytauto Bako padėjėja Edita Milaševičiūtė. Susipažinę patraukėme Seimo koridoriais. Ekskursijos gidė mums papasakojo apie valstybės valdymo sistemą, parlamentinę veiklą, piliečių galimybę dalyvauti rinkimuose. Taip pat apžiūrėjome rūmuose eksponuojamas parodas. Parlamente pamatėme įvairių dokumentų kopijas, nuotraukas. Interjero dalimi esantys simboliai iliustruoja valstybės raidą lėmusius įvykius, kurių apžvalga buvo viena iš įdomiausių ekskursijos dalių. Seime aplankėme labai svarbias Lietuvai ekspozicijas ir sales. Viena iš jų – Sausio 13 – osios memorialo ekspozicija. Ekskursijos vadovė mums papasakojo, kas dėjosi tą dieną, kaip žmonės gynė tai kas jiems buvo brangu ir svarbu.

    Po pietų mūsų jau laukė laukiamiausia išvykos vieta Skyparkas – Batutų parkas. Tai didžiulės erdvės, pilnos visokiausių sportinių pramogų. Parke yra didžiausios batutų platformos Europoje, kempinių baseinas, stalo tenisas ir dar daug įvairių užsiėmimų. Ši vieta labai smagus būdas praleisti laiką.

    Papramogavę pasukome namų link. Laikas tikrai neprailgo, nes įdomiai ir prasmingai praleidome dieną.


Gailė Gruzdaitė,
I g klasės moksleivė

20180505 114435

20180511 112352

20180511 113318

20180511 114229

20180511 114731

20180511 114955

20180511 120437

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija