image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Dar viena galimybė

ppp
    Gegužės 15 d. (antradienį) grupė IV g klasės merginų ir ugdymo karjerai koordinatorė Jovita Vainikevičiūtė lankėmės Rokiškyje, technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje. Tai dar viena kaimynystėje esanti profesinė mokykla, kurioje profesijos mokosi mokiniai po 10- os ir 12- os klasių.

    Įgiję pagrindinį išsilavinimą čia gali mokytis virėjo, suvirintojo, apskaitininko – kasininko, automobilių mechaniko, siuvėjo, apdailininko (statybininko), mūrininko betonuotojo, sekretoriaus profesijos, o turintys vidurinį išsilavinimą gali įgyti maisto pramonės darbuotojo, draudimo konsultanto, elektroninės prekybos agento, statybos verslo paslaugų teikėjo, apdailininko (staybininko), apskaitininko kasininko, suvirintojo, siuvėjo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, automobilių mechaniko specialybę.

    Susipažinę su profesijų programomis, reikalavimais joms, mokymosi sąlygomis, socialinėmis garantijomis ir lengvatomis, mokinių praktikos galimybėmis Lietuvoje ir užsienio šalyse, apžiūrėjome kabinetus, biblioteką sporto salę, erdves, kuriose praktikuojasi suvirintojai ir automobilių mechanikai.

    Po ekskursijos dalyvavome praktiniame užsiėmime ,,Kibinai: jų ruošimo ypatybės”, kurį mums vedė šios mokyklos profesijos mokytoja Žydra Lomakienė. Išnagrinėję patiekalo receptą, gaminome kibinus, aptarėme jų kepimo technologines subtilybes, juos ragavome, o degustuodami bendravome su nauja mokytoja, kuri papasakojo mums apie savo studijas ir darbinę karjerą. Užsiėmimo metu pristatėme ir savo patiekalus, kuriuos rengiamės gaminti praktinėje artėjančio technologijų egzamino dalyje, tad, šis užsiėmimas buvo puiki technologijų egzamino repeticija.

    Dėkojame Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos mokytojai Evelinai Siniauskienei už pagalbą organizuojant mūsų vizitą į šią mokymosi įstaigą, už dar vieną galimybę pažinti profesinio mokymosi galimybes ir jo perspekyvas bei pagilinti praktinius, virėjui reikalingus įgūdžius.

Diana Bagdonaitė, IV g klasės mokinė
Jovita Vainikevičiūtė, ugdymo karjerai koordinatorė

1

2

3

4

5

6

7a

7 b

8

9

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija