image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Šeštokų išvyka į Trakus

ppp
    Išvyką pradėjome planuoti vasario mėnesį. Pasitarę su klasės draugais nutarėme, kad norime pamatyti buvusią Lietuvos sostinę Trakus. Trakai yra išskirtinė vietovė, kurią turi aplankyti visi Lietuvos piliečiai, nes ši vietovė asocijuojasi su didinga Lietuvos istorija. Tai antroji Lietuvos sostinė.

    Atvykę į Trakus pirmiausiai aplankėme salą su pilies muziejumi. Vėliau dalyvavome edukaciniame užsiėmime „Riterystė viduramžių laikotarpyje“. Susipažinome su tamplierių, kalavijuočių ir kryžiuočių ordinais. Sužinojome, kur Lietuvoje buvo riterijos židinys, kur vyko riterių turnyrai, kuo riteriui buvo svarbus kalavijas ir kas grėsė riteriui netekus šio ginklo. Vėliau matavomės riterio šarvus, apžiūrėjome kalavijus ir šventinome vieni kitus į riterius duodami priesaiką.

    Antrasis mūsų edukacinis užsiėmimas vyko Senojoje Trakų kibininėje. Jos darbuotoja mus supažindino su karaimų papročiais, jų tradicijomis, kepėjo profesija. Įdomu tai, kad Lietuvoje niekada negyveno daugiau kaip 2000 karaimų, bet jų kibinai užkariavo visą šalį. Patys gaminome ir kepėme kibinus. O kad tapome kvalifikuotais kibinų kepėjais liudijo mums įteikti pažymėjimai.
Vėliau mūsų laukė pramogos „Akropolyje“. Visai pavargę, bet geros nuotaikos grįžome į namus.

Junona Labutytė, 6 klasės moksleivė

DSC 0519

DSC 0524

DSC 0529

DSC 0534

DSC 0543

DSC 0551

DSC 0559

DSC 0560

DSC 0562

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija