image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Sporto diena

ppp
    Gegužės dvidešimt pirmąją trečių ir ketvirtų klasių mokiniai nuo ankstyvo ryto laukė giedro oro ir sporto renginio. Gamta šįkart nenuvylė. Šviečiant saulei pradinukai kartu su savo mokytojomis Diana ir Rasa patraukė link Marimonto malūno.

    Visi nuėjo iki numatytos vietos ir draugiškai aptarė dienos tikslą ir uždavinius. Veiklos užteko visiems. Vieni dalyvavo bėgimo, šuolio į tolį rungtyse, kiti žaidė badmintoną, treti suko lanką. Braukdami prakaitą lenktyniavo linksmose estafetėse, ieškojo lobio, žaidė „Gandrą“ ir šaškėmis. Visiems buvo galimybė rungtyniauti ir išbandyti savo jėgas įvairiose rungtyse.

    Mokytojos klausinėjo apie Lietuvos sportą, žymiausius sportininkus ir jų pasiekimus. Vaikai atsakinėjo, sprendė kryžiažodžius.

    Mokinukai išalkę sukūrė laužą. Koks smagumas gamtoje išsikepti dešrelių! O skanumas jų!
Kiekvienas turi svajonę Pasidarę laivelį iš popieriaus paleido jį upės srovėje. Tegu pildosi vaikų svajonės!

    Grįžo pradinukai į namus supratę, kad sportas suteikia sveikatos, džiugina, grūdina, moko būti draugiškais, galima siekti asmeninio bei komandinio tikslo, moko ne tik laimėti, bet ir pralaimėti. Džiugu, kad pralaimėjusiųjų nebuvo. Nugalėjo DRAUGYSTĖ!.

Diana Rožkovienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

IMAG6881

IMAG6889

IMAG6894

IMAG6900

IMAG6906

IMAG6919

IMAG6924

IMAG6925

IMAG6950

IMAG6964

IMAG6966

IMAG6979

IMAG6980

IMAG7001

IMAG7006

IMAG7011

IMAG7020

IMAG7039

IMAG7040

IMAG7051

IMAG7057

IMAG7059

IMAG7069

IMAG7071

IMAG7075

IMAG7086

IMAG7089

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija