image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Tobulėjame su KINGS

ppp
    Šiemet per neformaliojo švietimo ,,Įdomiosios užduotys“ užsiėmimus pradinukai prisijungė prie ,,Jaunųjų kingsiečių“ komandos ir dalyvavo pavasario bei rudens semestrų KINGS kvalifikacinių etapų turuose ir olimpiados finaluose. KINGS uždavinys - skatinti ugdymo procesus, sužadinant norą tobulinti pasirinktų matematikos ir anglų dalykų žinias ir įgūdžius.

    Kings olimpiados jungia daugiau nei 300000 žiniukų iš Lietuvos, Estijos, Lenkijos bei Gruzijos. Čia svarbūs ne tik akademiniai rezultatai, bet ir iniciatyva, kūrybiškumas ir strateginio mąstymo įgūdžiai.

    Kiekvienas mokinys, prisijungęs prie asmeninės paskyros ir aktyvavęs savo dalyvavimą matematikos olimpiadoje, galėjo atlikti pasirengiamuosius testus ir nemokamai išbandyti savo jėgas kvalifikaciniame etapo ture.

    Surinkę daugiau negu pusę taškų, dalyviai gauna sertifikatus ir yra kviečiami dalyvauti finaliniame olimpiados etape Utenoje.

    Šiais mokslo metais 12-ai 2 - 4 kl. mokinių, dalyvavusių rudens kvalifikaciniame etape, buvo įteikti KINGS sertifikatai.

    Sveikinu trečiokes Aistėją Navickaitę, Gertrūdą Turlovič ir Ditę Apanskaitę, kurios surinko nuo 90% iki 100% taškų, ir ketvirtokus Oną Pieviškytę ir Žilviną Davainį, surinkusius po 95% taškų.

    Pavasario semestro olimpiados finale moksleivės Aistėja Navickaitė (41 t.) ir Gertrūda Turlovič (57 t.) gavo antro laipsnio KINGS diplomus. Trečiokės vyko ir į rudens semestro olimpiados finalą, Utenos kolegijoje. Jos surinko 58,17% ir 80,39% taškų. Sveikinu ir džiaugiuosi!

    Dėkoju mokiniams, kurie pasiryžo tobulinti ir išbandyti savo matematikos ir logines žinias kartu su KINGS olimpiada ir jų tėveliams už norą suteikti vaikams olimpiadinės patirties.

    Tobulėkime ir aukime kartu!

Pradinių klasių mokytoja metodininkė
Janina Malcienė

1

2

3

4

5

5a

8

9

10

11

12

20181213 091024

14

15

16

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija