image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Vizitas į LR Kultūros ministeriją

ppp
    Gruodžio 5 d. (antradienį) vykome į Vilnių, į LR Kultūros ministeriją. Čia vyko projekto ,,Pažink valstybę“ dalyvių pasirinktų problemų ir projekto rezultatų pristatymas. Projekte nagrinėjamą problemą (jau rašėme, šiemet sprendžiame kultūros srities problemą – informacijos apie Antazavės dvaro kaip kultūros paveldo objekto ateitį stoką bei Amatų centro Antazavės dvare nepakankamą patrauklumą vietiniams gyventojams), jau nuveiktus ir ateityje ketinamus nuveikti darbus pristatėme ir mes, II g kl. mokiniai.

    Kartu su mumis buvo dar penkių šalies mokyklų mokiniai. Tarp jų - Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijų, Pakruojo „Žemynos“, Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo, Vilkaviškio r. Sūduvos pagrindinių mokyklų atstovai. Buvo įdomu išgirsti mūsų bendraamžių pasirinktas problemas, idėjas ir pasiūlymus, smalsu sužinoti, kokiais būdais jas sprendė.

    Visų mokyklų nagrinėjamos problemos buvo skirtingos, bet įdomios. Tarp jų - muziejų lankomumo ir žinomumo stoka, per mažas kultūros objektų lankomumas, nykstantys lietuvininkų krašto papročiai ir pan.

    Projekto ,,Pažink valstybę“ dalyvius pasveikino ir su LR Kultūros ministerijos bei savo veiklos sritimis supažindino viceministrė Gintautė Žemaitytė, apie pastatą, jo istoriją, erdves (ypač įspūdinga – Baltoji salė) papasakojo, projektus komentavo kiti ministerijos darbuotojai (ministro patarėjas Juozapas Blažiūnas, Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus specialistas Arūnas Malinovskis, Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus specialistė Jolita Bečiene).

    Taigi, dar viena patirtis, pasitikėjimo ir teigiamų emocijų dozė bei padrąsinimas nesustoti, o veikti toliau. Dar vienas įrodymas, kad ir gyvenant atokiau, galima atlikti daug naudingų ir prasmingų darbų (apie mūsų projekto veiklas skaitykite (http://antazavesmokykla.lt/naujenos/433-siemet-kulturos, http://antazavesmokykla.lt/naujenos/437-pradejome-veikti;).

Karina Putinauskaitė, II g kl. mokinė
Jovita Vainikevičiūtė, pilietiškumo pagrindų mokytoja

DSC03924

DSC03931

DSC03957

DSC03958

DSC03963

DSC03968

DSC03972

DSC03947

DSC03950

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija