image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Renginys Simonui Daukantui atminti

ppp
    2018 metų gruodžio 14 dieną 6-12 klasių mokiniai susirinko į mokyklos aktų salę paminėti Simono Daukanto 225-ąsias gimimo metines . Simonas Daukantas (1793–1864) – pirmasis profesionalus lietuvių istorikas, pirmosios Lietuvos istorijos lietuvių kalba autorius, rašęs ir leidęs ne tik istorijos veikalus, bet ir skaitinius, vadovėlius, žodynus, ūkio patarimų knygeles, tautosaką. Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius paskelbė S. Daukanto metais. Mūsų mokyklos mokiniai kartu su pilietiškumo ir lietuvių kalbos mokytojomis surengė renginį Simonui Daukantui atminti.

    Renginyje dalyvavo kultūrinių renginių organizatorius Antazavėje Gytis Gruzdas, gimnazijos mokiniai ir Antazavės jaunimo folkloro ansamblis „Ramtatūris“. Mokiniams buvo rodoma meninė kompozicija, vaizdo medžiaga apie Simoną Daukantą. IV g klasės mokinys Martynas Dainys suvaidino jaunąjį Daukantą, Miglė Lesmanavičiūtė (IV g), Kamilė Buičenkaitė (IV g) ir Greta Mieliauskaitė (III g) deklamavo Justino Marcinkevičiaus poemos „Pažinimo medis“ ištraukas, Katrina Kvietkauskaitė (6 kl.) - Janinos Degutytės eilėraštį „Gimtoji kalba“, jaunimo folkloro ansamblis „Ramtatūris“ sudainavo dvi lietuvių liaudies dainas („O pas mus miesti“, „Stovi stovi berželis“). Gytis Gruzdas suvaidino senąjį Simoną Daukantą.

    Renginyje labiausiai buvo akcentuota tai, jog Simonas Daukantas yra pirmasis parašęs Lietuvos istoriją gimtąja kalba. Vienas iš pirmųjų jo veikalų - „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“. Buvo skaitomos ištraukos iš šios knygos. Renginyje buvo pavaizduotas visas Daukanto gyvenimas, supažindinta su jo svarbiausiais darbais. Meninės kompozicijos kulminacijoje visi dalyviai kartu su II g klasės merginomis dainavo Justino Marcinkevičiaus eilėraštį, virtusį daina, „Tai gražiai mane augino“. Dalyviai buvo išlydėti plojimais.

    Simono Daukanto gimimo metinės gimnazijoje buvo paminėtos iškilmingai ir pakiliai.

Greta Mieliauskaitė, III g

DSC04242

DSC04243

DSC04247

DSC04253

DSC04255

DSC04262

DSC04263

DSC04269

DSC04273

DSC04277

DSC04279

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija