image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Dovana Antazavės bendruomenės namams

ppp
    Dar lapkričio mėnesio pabaigoje vykdydami projekto ,,Pažink valstybę” veiklas, Amatų centre atidarėme dirbtuves ,,Advento belaukiant”. II g klasės mokinių grupė sukūrė skelbimus ir išplatino informaciją apie Advento dirbtuves viešose erdvėse (Antazavės seniūnijoje, informacinėje lentoje prie seniūnijos, bibliotekoje ir pan.) – mokiniai prie veiklos kvietė prisijungti ir kitus vietos bendruomenės gyventojus. Šios veiklos tikslas - padidinti Amatų centro Antazavės dvare patrauklumą ne tik mokiniams, bet ir kitiems vietos gyventojams.

    Dirbtuvėse darbavosi 7, 8, 9 ir 10 klasių mokiniai, o užsiėmimus jose vedė Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Daiva Mieliauskienė. Prie mokinių prisijungė ir gerbiamos Liucija Sivačiova, Jurga Isakė, bendruomenės pirmininkė Danutė Skardinskienė bei jaunesni gimnazijos bendruomenės nariai – keli pradinukai.

1

3

4

6

7

8a

8b

10

11

    Mokytojos padedami mokiniai ir kiti dirbtuvių dalyviai gamino kalėdines dekoracijas – žaisliukus, kalėdines žvaigždes ir girliandas. Dekoracijų gamybai buvo naudojamos natūralios medžiagos – popierius, konkorėžiai, šienas, siūlai… Labiausiai mokinius džiugino figūrų dekoravimas - pasigaminę karkasą, mokiniai jį dekoravo gilėmis, kaštonais, akmenukais, plaušu, stiklo figūromis, kaspinėliais ir pan.

12

13

14

16

17

18

    Pagamintas dekoracijas mokiniai kartu su mokytoja nutarė padovanoti Antazavės bendruomenės namams. Ir ne tik padovanoti… Gimnazijos savanoriai nusprendė ir patys papuošti bendruomenės namų eglutę ir jos erdves.

19

20

21

22

    Taigi, šia projekto veikla išnaudota puiki galimybė ugdyti(s) kitoje, netradicinėje erdvėje, kelioms kartoms pabūti kartu ir pabendrauti, įprasminti Advento laiką - prasmingais ir naudingais darbais suteikti džiaugsmo sau ir kitiems.

Jovita Vainikevičiūtė,
pilietškumo pagrindų mokytoja

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija