image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Apie akciją ,,Tu – ne vienišas“

ppp
    Dar gerokai prieš šv. Kalėdas gimnazijoje pakvimpa meduoliais... Tai ženklas, kad gimnazijos bendruomenė pradeda ruoštis dar vienam gražiam darbui – garbaus amžiaus žmonių lankymui. Šiemet savo akciją pavadinome ,,Tu - ne vienišas“, o mokinių veiklas integravome į maisto technologijų ir dailės pamokas, neformalaus švietimo programų ,,Karjeros keliu“, ,,Pažink save ir darbo pasaulį“ užsiėmimus. Mokiniams, dirbusiems laisvu nuo pamokų laiku, dalyvavimas šioje akcijoje užskaitytas kaip socialinė – pilietinė veikla.

    6, 9, II g, III g ir IV g kl. mokiniai maisto technologijų pamokų metu kartu su technologijų mokytoja Daiva Mieliauskiene išsirinkę ir išnagrinėję meduolinės tešlos paruošimo receptus, kepė kalėdines žvaigždutes, puošė jas glazūra, vėliau nėrė į eglutę, o per dailės pamokas aptarę dovanų pakavimo principus, šventiškai pakavo dovanėles. Mokiniai jų paruošė penkias dešimtis.

1

2

3

4

5

6

    Akcijos ,,Tu - ne vienišas“ metu buvo aplankyti ne tik Antazavės, Avilių, Imbrado, Šniukštų kaimų vieniši senyvo amžiaus gyventojai, bet ir buvę gimnazijos mokytojai, kiti darbuotojai, taip pat mūsų draugais tapę praėjusių metų projekto ,,Pažink valstybę“ dalyviai. Pasibelsta į kelių dešimčių namų duris, visur pasilabinta, jų šeimininkams palinkėta ramių švenčių, sveikatos... Aplankyta ir pasveikinta garbingą 95-ąjį jubiliejų švenčianti antazaviškė Elena Kesilienė.

    Kartu su Antazavės seniūnu Algirdu Lekavecku pasiekta ir viena atokiausių Antazavės seniūnijos vietų – Pakačinės kaimas.

7

8

9

10

12

13

14

15

16

    Jau trečią kartą gimnazijoje vykstanti tokio pobūdžio akcija – puiki gyvenimo pamoka joje aktyviai dalyvaujantiems mokiniams, pamoka, ugdanti atjautą, supratingumą ir dėmesingumą garbaus amžiaus žmogui, taip pat tai gera proga vienai kartai susitikti su kita.

Jovita Vainikevičiūtė,
ugdymo karjerai koordinatorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija