image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Akcija “Ištiesk pagalbos leteną silpnesniam“

ppp
    Jau trečius metus iš eilės Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje vyksta akcija „Ištiesk pagalbos leteną silpnesniam“. Akcijos metu gimnazijos bendruomenė tiesia leteną Utenos gyvūnų globos namų globotiniams. Aukojamas maistas, žaislai ir kitos priemonės, reikalingos gyvūnėlių priežiūrai.

    Gegužės 7 dieną 2 – 6 klasių moksleiviai lankėsi gyvūnų globos namuose ir nuvežė visas paaukotas dovanas. Pamatėme daug katinėlių, kurių dabar yra apie septyniasdešimt. Dauguma jų gyvena viename kambaryje, tačiau kiekviena katė turi savo vietą. Yra katyčių, kurių istorijos yra graudinančios ir verčiančios susimąstyti. Džiugu, kad didelė dalis jų randa namus. Šunelių yra labai įvairaus dydžio, labai meilių ir gražių. Kai kurių šunų istorijos yra gana skaudžios. Ne visi jie pritampa globos namuose. Vėliau darbuotojai mums leido pavedžioti keturis šunelius: Medutį, Karamelę, Musytę ir Eko. Musytė labai graži, bet serga astma. Jai reikalingi vaistai ir veterinarų priežiūra. Medutis ir Karamelė labai linksmi šunyčiai. Vos suspėjome bėgioti su jais kartu. Eko labai stiprus ir energingas, bet pradžioje nelabai mumis pasitikėjo. Vėliau lakstė ir žaidė kartu su mumis. Bendraujant su gyvūnėliais ir klausantis jų patekimo į globos namus istorijų, spaudė širdį. Norėjosi juos visus paglostyti ir parsivežti į namus.

    Beje, gyvūnų globos namuose susitikome buvusią mūsų mokyklos mokinę Vaidą . Ji dirba šiuose gyvūnų globos namuose ir labai patenkinta šiuo darbu. Susipažinome su gyvūnų prižiūrėtojo profesija.

    Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie akcijos „Ištiesk pagalbos leteną silpnesniam“.

Emilija Bulotaitė,
6 klasės mokinė

20190507 095651

20190507 095820

20190507 100355

20190507 101857

20190507 102114

20190507 103345

20190507 103856

20190507 104311

20190507 105544

20190507 105554

20190507 110029

20190507 111036

20190507 111142

20190507 112542

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija