Minėjimas, skirtas Justino Marcinkevičiaus 80- čio jubiliejui

Š. m. kovo 10d. buvo įsimintina lietuvių tautai. Šią dieną iškiliam lietuvių poetui, dramaturgui, vertėjui Justinui Marcinkevičiui sukako 80 metų. Kiekvienas, kam brangus šis vardas, stengėsi kuo gražiau paminėti poeto jubiliejų. Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje taip pat vyko rimtas, bet kartu ir prasmingas renginys, kuriame dalyvavo ir mokytojai, ir moksleiviai.

Dvyliktokai, vadovaujami mokytojos Ramutės Kuzmienės, vedė atvirą pamoką apie poetą Justiną Marcinkevičių, jo gyvenimą, kūrybą, kūrybos ištakas, jam artimus žmones, poeto puoselėjamas vertybes. Pamoka atrodė gana netradicinė, nes visi dvyliktos klasės mokiniai kartu sudainavo dainas  Justino Marcinkevičiaus žodžiais „Atsidūsėjimas“, „Tai gražiai gražiai“, „Lopšinei ir motinai“. Jiems pianinu akomponavo muzikos mokytoja Danutė Aleknienė. Kad būtų pasakyta daugiau ir įdomiau, dvyliktokai iš anksto rinko medžiagą, pasiskirstė darbus. Vieni raiškiai skaitė garbingo rašytojo biografiją, kalbėjo apie jo kūrinius ir kūrybos bruožus, kiti deklamavo jo eiles, suvaidino autobiografinę novelę „Vanduo“ iš rašytojo esė knygos „Dienoraštis be datų“.

 Šią netradicinę pamoką  pagyvino parodytas filmukas, kuriame buvo pateikta medžiagos apie poetą, jo vaikystę, gimtinę, kūrybos ištakas. Apie kūrybą kalbėjo, savo eiles skaitė ir pats Justinas Marcinkevičius.

Minėjimo pabaigoje nuoširdų žodį tarė lietuvių kalbos mokytoja Ramutė Kuzmienė. Tokia pamokos forma buvo įdomi. Visos pasitelktos priemonės kuriant gražų jubiliejaus minėjimą teigiamai perteikė nuotaikas, atskleidė idėjas ir svarbiausius dalykus, kuriuos apie rašytoją norėjo parodyti organizatoriai.

Nors kuklus, bet prasmingas, originalus ir nuoširdus poetui Justinui Marcinkevičiui skirtas renginys patiko ir mokytojams, ir mokiniams.

 

Simona Pupeikytė

11a klasė

2010-03-19

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija