Šimtadienis

Vasario mėnuo Lietuvos mokykloms, o tiksliau vienuoliktos ir dvyliktos klasės mokiniams, buvo įsimintinas. Būsimiems abiturientams ant kulnų lipo paskutinės šimtas dienų  iki pirmojo egzamino. Vienuoliktokų užduotis buvo surengti linksmą šventę – Šimtadienį.

Šventė neaplenkė ir Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos. Šventinį apavą pakeitę į šlepetes, surišti viena virve, užsidėję kalinių kepurėles vasario 20 dieną į mokyklos aktų salę buvo įvesti dvyliktokai. Vienuoliktos klasės moksleiviai „virto“ prižiūrėtojais ir tardytojais, aktų salė- šiurpia vienute, o šventės kaltininkai –„ kaliniais“. Tokia šventės tema iš pirmo žvilgsnio atrodo niūri, tačiau vienuoliktokai ją pavertė tikru juoko ir netikėtumų užtaisu.

Dvidešimt septynių „kalinių“ auklėtoja Danutė Jankauskienė tapo didžiuoju vadu, todėl buvo pakviesta į sceną ir tikrinama „melo detektoriumi“. Matematikos mokytojai puikiai sekėsi, o visi žiūrovai leipo iš juoko.

Šventės kulminacija – sriuba. Vienuoliktokai ją interpretavo kaip paskutinę. Įsijautę į kalinių vaidmenis, dvyliktokai greitai ir skaniai sukirto jiems skirtą davinį, žinoma, prieš tai sukalbėję „maldą“. Viso renginio metu buvo demonstruojama filmuota medžiaga apie vienuoliktokų ir dvyliktokų gyvenimą mokykloje, jų krečiamus pokštus.

Šventės pabaigoje ir vienuoliktokų laukė atpildas – įšventinimas ir priesaika. Nepaisant juodų rankų, vienuoliktokai buvo geros nuotaikos, bet dvyliktokai dar linksmesni. Gaila, bet ilgai laukta ir brandinta šventė baigėsi.

Šimtas dienų iki egzaminų bus išties pilnos įtampos. Vienuoliktokai viliasi, kad ši šventė padėjo 12-tokams atsipalaiduoti ir nuteikė teigiamai, nes gera pradžia-pusė darbo.

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija