image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Išvyka į Gražutės regioninį parką

ppp
    Birželio 4 dieną gimnazijos 1-2 klasių moksleiviai vyko į Salaką. Salako miestelyje Gražutės regioninio parko lankytojų centre mus pasitiko centro darbuotoja Kristina. Ji žaismingai ir įdomiai papasakojo vaikams apie Gražutės regioninį parką, jį supančius ežerus, apie vienus aukščiausių pilkapių Lietuvoje ir apie Antalieptės marias.

    Vėliau aplankėme Gražutės regioninio parko lankytojų centre įsikūrusį ,,Jūrų muziejų“. Tai bene labiausiai nuo vandenyno nutolęs jūrų muziejus. Čia mes susipažinome su šio muziejaus įkūrėja ir puoselėtoja mokytoja Vida Žilinskiene. Apžiūrėjome unikalią jūros gyvūnų, spalvingųjų koralų, kriauklių, suvenyrų ir fosilijų kolekciją. Visus nustebino didžiulis omaras, Japonų jūros ežiukas, džiovintas rykliukas, plėšrūnė piranija, Indonezijos salose naudoti kriauklės – pinigėliai. Vaikai susidomėję klausėsi kvapą gniaužiančių istorijų apie pavojingas jūrų keliones, nuodingąsias kriaukles, gydomuosius sepijų miltelius ir apie gerąjį Kaukutį, kuris išpildo gražius lankytojų norus.

    Salakas, Gražutės regioninio parko miestelis, keliautojus vilioja ir aukščiausia Lietuvoje akmenine bažnyčia. Apžiūrėję ją, stebėjomės bažnyčios didingumu ir žmogaus galimybėmis. Keliaudami toliau Ežero gatve pasiekėme vieno didžiausio šalies ežerų Luodžio pakrantę. Čia prasideda Salako pažintinis takas, apjungiantis visus įdomiausius ir vertingiausius lankytinus objektus. Papietavę ir atsigaivinę ežero pakrantės pušų pavėsyje, smagiai išsilakstę, kupini gerų įspūdžių ir emocijų grįžome namo.

Pradinių klasių vyr. mokytoja Rūta Daumantienė

IMG 20190604 092221

IMG 20190604 093542

IMG 20190604 094301

IMG 20190604 094459

IMG 20190604 094554

IMG 20190604 095701

IMG 20190604 095827

IMG 20190604 102448

IMG 20190604 104817

IMG 20190604 105125

IMG 20190604 105727

IMG 20190604 105905

IMG 20190604 110822

IMG 20190604 110845

IMG 20190604 111403

IMG 20190604 114536

IMG 20190604 115124

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija