Finansinių ataskaitų rinkiniai2021 metai

2021 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys2020 metai

2020 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2019 metai

2019 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2018 metai

2018 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2017 metai

2017 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2016 metai

2016 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2015 metai

2015 metų 1 pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2014 metai

2014 metų 1 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų 2 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų 3 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų 4 ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 


2013 metai

Metinė 2013 finansinė ataskaita:

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Infomacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų nacionalinė ir užsenio valiutomis 

Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Apskaitos politika 

 

3 ketvirtis

2013 metų 3 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2 ketvirtis

2013 metų 2 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

1 ketvirtis

2013 metų 1 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 


2012 metai

Metinė 2012 finansinė ataskaita:

Finanasinis ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienus metus gautas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Infomacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų nacionalinė ir užsenio valiutomis 

Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Apskaitos politika 

 

3 ketvirtis

2012 metų 3 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2 ketvirtis

2012 metų 2 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

1 ketvirtis

2012 metų 1 ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 


2011 metai

 

Metinė 2011 finansinė ataskaita:

Aiškinamasis raštas prie 2011 metų finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Kitos pajamos

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienus metus gautas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Informacija pagal veiklos segmentus

 

3 ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

2 ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

1 ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 


2010 metai

 

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinių ataskaitų

 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai 

Pinigų srautų ataskaita 

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Kitos pajamos

Informacija apie per vienus metus gautas sumas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

 

 _______________________________

 

 

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija