Istorija 

DSC 1842p

 

    Manoma, kad Antazavėje liaudies mokykla įkurta 1863 m. Špitolės patalpose. Buvo 12 mokinių. Antazavės dvaras pirmąją mokyklą pastatė apie 1870 m. Tai buvo liaudies pradžios mokykla, mokėsi 15 mokinių.

    1895 m. Antazavės pradžios mokykloje jau mokėsi apie 30 mokinių.

    XIX a. pabaigoje Antazavės mokykloje mokytojavo baltarusių kilmės jaunas mokytojas Grigorijus Koliaga. Tuo metu Antazavės mokyklą lankė būsimasis kompozitorius Juozas Gruodis.

    1908-1909 m. m. mokyklą lankė 46 berniukai ir 10 mergaičių.

    Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių kareiviai buvo užėmę mokyklą, todėl vaikai mokėsi dvaro rūmuose.

    Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Antazavės pradžios mokykloje jau buvo 4 skyriai.
Mokykloje buvo mokoma skaityti, rašyti, skaičiuoti, geografijos, istorijos, darbelių, kūno kultūros, tikybos. Tikybos mokė Antazavės bažnyčios kunigas.

    1934 m. į Antazavę iš Dusetų atvyko mokytojas Alfonsas Pranskūnas. Jis buvo paskirtas mokyklos vedėju. Kadangi mokinių buvo daug, jie nebetilpo senajame mokyklos pastate. Mokytojas Alf. Pranskūnas, padedamas valsčiaus vadovų, išsirūpino, kad būtų pastatytas naujas mokyklos pastatas.

    1934 m. pradėta statyti naujas mokyklos pastatas.

    1936 m. naujas dviejų aukštų pastatas jau buvo pilnai įrengtas. Tada mokykla tapo 3 komplektų, nes prisidėjo 5-6 skyriai. Su šiais skyriais dirbo pats mokyklos vedėjas Alf. Pranskūnas.

    1944 m. rudenį Antazavės pradinės mokyklos patalpose įkurta progimnazija.

    1944-1945 m. m. buvo I-IV pradiniai skyriai ir I-III progimnazijos klasės.

    1945-1946 m. m. jau buvo ir IV progimnazijos klasė. Vėliau progimnazija buvo perorganizuota į septynmetę mokyklą.

    1948 m. prisidėjo suaugusiųjų mokymas.

    1954 m. mokykla peraugo į vidurinę mokyklą.

    1958 m. išleista pirmoji abiturientų laida. Mokyklą baigė 24 abiturientai.

    Nuo 1986 m. rugsėjo 1 dienos vidurinė vienuolikametė mokykla tapo vidurine dvylikamete. Šiais mokslo metais prisidėjo dar viena pradinė klasė.

    1989 m. rugsėjo 1 d. Antazavės vidurinę mokyklą papildė buvusios Antazavės internatinės mokyklos mokiniai. Tuo metu pradėti statyti tretieji mokyklos rūmai.

    1990 m. sausio 15 d. Antazavės vidurinės mokyklos pedagogų ir moksleivių kolektyvas švenčia įkurtuves naujame mokyklos pastate.

    1994 m. Antazavės vidurinei mokyklai suteiktas kompozitoriaus Juozo Gruodžio vardas.

    1999 m. pradėtas priešmokyklinis ugdymas.

    2011 m. įsteigta ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdomi 3-5 metų vaikai.

    2005 m. vasario 10 d. prie mokyklos buvo prijungtas Imbrado pradinio ugdymo skyrius, o 2008 m. rugpjūčio 29 d. – Šniukštų pagrindinio ugdymo skyrius.

    2009 m. liepos 1 d. savo veiklą baigė Imbrado pradinio ugdymo ir Šniukštų pagrindinio ugdymo skyriai.

    Antazavės vidurinei mokyklai vadovavo: 1954-1956 m. - Vytautas Pupeikis, 1956-1959 m. - Rimantas Tidikis, 1959-1960 m. - Vytautas Grytė, 1960-1961 m. - Vanda Traškinienė, 1962-1966 m. - Genadijus Nepomniaščij, 1966-1984 m. - Vanda Bogušienė, 1984-1985 m. - Marytė Kaminskienė.

    1985 m. rugsėjo 1 dieną mokyklos direktore tapo Aldona Svidinskienė. Direktorė mokyklai vadovauja jau 37 metus.

    Po kelis savo gyvenimo dešimtmečius mokyklai atidavė mokytojai L. Špūrienė, V. Paliūnienė, J. Čiegienė, V.Čiegis, A. Matulis, V. Karlienė, S. Kirailytė, E. Vaitonienė, V. Kuzmickas, A. Šukienė, V. Kurakinienė, V. Gabrulevičienė, A. Svidinskas, A. Svidinskienė, D. Aleknienė, R. Kuzmienė, H. Taločka, D. Jankauskienė, D. Mieliauskienė, R. Kėblienė, A. Aleksandravičienė, J. Malcienė, D. Rožkovienė, R. Daumantienė, J. Vainikevičiūtė ir kiti.

    Antazavės mokykloje mokėsi kompozitorius Juozas Gruodis, 1905 m. revoliucinio judėjimo dalyvis Jonas Kiškaitis, VU filologas dr. prof. Vytautas Mažiulis, poetas Petras Gaulė, buvęs švietimo ministras Stasys Pupeikis.

    Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 metų liepos 14 d. sprendimu nuo 2014 metų rugpjūčio 19 d. Antazavės Juozo Gruodžio vidurinė mokykla tapo gimnazija.

    Mažėjant mokinių skaičiui, nuo 2021 m.gimnazijoje nebuvo formuota IIIg klasė, o 2022 m. balandžio 29 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T – 80 Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija tapo Antazavės Juozo Gruodžio pagrindine mokykla.

    Nors ir pakeitusi statusą, mokykla ir toliau yra pasirengusi ugdyti atsakingas asmenybes, o mokytojus ir mokinius laikyti lygiaverčiais partneriais. Mokykloje dirba ir Lietuvos švietimo ateitį formuoja nuolat naujovėmis besidomintys ir glaudaus ryšio su vaiku siekiantys mokytojai. Dažnai pamokos vyksta mokyklos skaitykloje, aktų salėje, jaukiai įrengtoje lauko klasėje, I ir II aukštų fojė, gamtoje, ant piliakalnių, skulptūrų parke. Ypač didelės galimybės mokyklai tobulėti atsirado tuomet, kai Antazavėje duris atvėrė naujai atrestauruoti Pliaterių dvaro rūmai. Mokiniai aktyviai dalyvauja dvare organizuojamuose edukaciniuose užsiėmimuose, parodose, kultūriniuose renginiuose. Dvaro patalpose vyksta dalykų pamokos, rengiami susitikimai su muzikais, kūrėjais ir kt. Tokiu būdu mokymasis yra paįvairinamas ir tampa labiau patrauklus.

 

Informacija atnaujinta: 2022-09-02

  

 _______________________________

 

 

 

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga

Dvaro g. 4, Antazavės k.,
32260 Zarasų r.

Tel./faks. (8 385) 41 418
El. p.
antazaves.mok@zarasai.lt

Juridinių asmenų registras,
kodas 190205194

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

2024  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla