Istorija 

DSC 1842p

 

    Manoma, kad Antazavėje liaudies mokykla įkurta 1863 m. Špitolės patalpose. Buvo 12 mokinių. Antazavės dvaras pirmąją mokyklą pastatė apie 1870 m. Tai buvo liaudies pradžios mokykla, mokėsi 15 mokinių.

    1895 m. Antazavės pradžios mokykloje jau mokėsi apie 30 mokinių.

    XIX a. pabaigoje Antazavės mokykloje mokytojavo baltarusių kilmės jaunas mokytojas Grigorijus Koliaga. Tuo metu Antazavės mokyklą lankė būsimasis kompozitorius Juozas Gruodis.

    1908-1909 m. m. mokyklą lankė 46 berniukai ir 10 mergaičių.

    Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių kareiviai buvo užėmę mokyklą, todėl vaikai mokėsi dvaro rūmuose.

    Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Antazavės pradžios mokykloje jau buvo 4 skyriai.
Mokykloje buvo mokoma skaityti, rašyti, skaičiuoti, geografijos, istorijos, darbelių, kūno kultūros, tikybos. Tikybos mokė Antazavės bažnyčios kunigas.

    1934 m. į Antazavę iš Dusetų atvyko mokytojas Alfonsas Pranskūnas. Jis buvo paskirtas mokyklos vedėju. Kadangi mokinių buvo daug, jie nebetilpo senajame mokyklos pastate. Mokytojas Alf. Pranskūnas, padedamas valsčiaus vadovų, išsirūpino, kad būtų pastatytas naujas mokyklos pastatas.

    1934 m. pradėta statyti naujas mokyklos pastatas.

    1936 m. naujas dviejų aukštų pastatas jau buvo pilnai įrengtas. Tada mokykla tapo 3 komplektų, nes prisidėjo 5-6 skyriai. Su šiais skyriais dirbo pats mokyklos vedėjas Alf. Pranskūnas.

    1944 m. rudenį Antazavės pradinės mokyklos patalpose įkurta progimnazija.

    1944-1945 m. m. buvo I-IV pradiniai skyriai ir I-III progimnazijos klasės.

    1945-1946 m. m. jau buvo ir IV progimnazijos klasė. Vėliau progimnazija buvo perorganizuota į septynmetę mokyklą.

    1948 m. prisidėjo suaugusiųjų mokymas.

    1954 m. mokykla peraugo į vidurinę mokyklą.

    1958 m. išleista pirmoji abiturientų laida. Mokyklą baigė 24 abiturientai.

    Nuo 1986 m. rugsėjo 1 dienos vidurinė vienuolikametė mokykla tapo vidurine dvylikamete. Šiais mokslo metais prisidėjo dar viena pradinė klasė.

    1989 m. rugsėjo 1 d. Antazavės vidurinę mokyklą papildė buvusios Antazavės internatinės mokyklos mokiniai. Tuo metu pradėti statyti tretieji mokyklos rūmai.

    1990 m. sausio 15 d. Antazavės vidurinės mokyklos pedagogų ir moksleivių kolektyvas švenčia įkurtuves naujame mokyklos pastate.

    1994 m. Antazavės vidurinei mokyklai suteiktas kompozitoriaus Juozo Gruodžio vardas.

    1999 m. pradėtas priešmokyklinis ugdymas.

    2011 m. įsteigta ikimokyklinio ugdymo grupė, kurioje ugdomi 3-5 metų vaikai.

    2005 m. vasario 10 d. prie mokyklos buvo prijungtas Imbrado pradinio ugdymo skyrius, o 2008 m. rugpjūčio 29 d. – Šniukštų pagrindinio ugdymo skyrius.

    2009 m. liepos 1 d. savo veiklą baigė Imbrado pradinio ugdymo ir Šniukštų pagrindinio ugdymo skyriai.

    Antazavės vidurinei mokyklai vadovavo: 1954-1956 m. - Vytautas Pupeikis, 1956-1959 m. - Rimantas Tidikis, 1959-1960 m. - Vytautas Grytė, 1960-1961 m. - Vanda Traškinienė, 1962-1966 m. - Genadijus Nepomniaščij, 1966-1984 m. - Vanda Bogušienė, 1984-1985 m. - Marytė Kaminskienė.

    1985 m. rugsėjo 1 dieną mokyklos direktore tapo Aldona Svidinskienė. Direktorė mokyklai vadovauja jau 30 metų.

    Po kelis savo gyvenimo dešimtmečius mokyklai atidavė mokytojai L. Špūrienė, V. Paliūnienė, J. Čiegienė, V.Čiegis, A. Matulis, V. Karlienė, S. Kirailytė, E. Vaitonienė, V. Kuzmickas, A. Šukienė, V. Kurakinienė, V. Gabrulevičienė, A. Svidinskas, A. Svidinskienė, D. Aleknienė, R. Kuzmienė, H. Taločka, D. Jankauskienė, D. Mieliauskienė, R. Kėblienė, A. Aleksandravičienė, J. Malcienė, D. Rožkovienė, R. Daumantienė, J. Vainikevičiūtė ir kiti.

    Antazavės mokykloje mokėsi kompozitorius Juozas Gruodis, 1905 m. revoliucinio judėjimo dalyvis Jonas Kiškaitis, VU filologas dr. prof. Vytautas Mažiulis, poetas Petras Gaulė, buvęs švietimo ministras Stasys Pupeikis.

    Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 metų liepos 14 d. sprendimu nuo 2014 metų rugpjūčio 19 d. Antazavės Juozo Gruodžio vidurinė mokykla tapo gimnazija.

    Laikas skaičiuoja vis naujus metus, dabartis nepastebimai peršoka į praeities erdves. Gyvi išlieka prisiminimai apie tuos, kurie nešė šviesą, dalino šilumą ir gėrį kitiems, garsino mokyklos vardą, puoselėjo jos tradicijas. Šiandien gimnazija pilna jaunatviško entuziazmo, šviesos ir svajonių. Gimnazija, kurioje begalė gražių akimirkų, šilumos, supratimo ir draugiško noro padėti.

 

 _______________________________

 

 

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija