Biblioteka

  

    Mokyklos biblioteka – informacijos ir mokinių užimtumo centras. Atsižvelgdama į ugdymo proceso poreikius, komplektuoja, tvarko, saugo knygas, populiarina bibliotekos fondą, teikia mokyklos bendruomenei informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu, ugdo mokinių informacinius gebėjimus ieškoti, rasti, kaupti ir analizuoti informaciją.

    Bibliotekos fondą sudaro apie 10 000 egzempliorių informacinės, pedagoginės, grožinės literatūros ir apie 6 400 egzempliorių vadovėlių. Prenumeruojama 11 periodinių leidinių.

    Šalia bibliotekos veikia 24 vietų skaitykla. Joje 10 kompiuterių su interneto prieiga. Skaitykla gali naudotis visi mokyklos mokiniai bei darbuotojai. Lankytojai gali skaityti periodinius leidinius, ieškoti reikalingos informacijos knygose, žinynuose, enciklopedijose, internete. Mokiniai turi galimybę ruošti namų darbus, projektus, savarankiškai gilinti žinias.

    Nuo 2007 m. skaitykloje veikia profesinio informavimo taškas. PIT konsultuoja moksleivius profesijos pasirinkimo klausimais, teikia informaciją apie mokymosi bei įsidarbinimo galimybes šalyje ir užsienyje. Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos PIT 2008 m. akredituotas. Nuo 2012 m. lapkričio mėn. skaitykloje teikiamos ugdymo karjerai paslaugos.

    2009 m. mokykla dalyvavo ŠMM ŠAC vykdomame projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas". Biblioteka aprūpinta kompiuterine įranga ir baldais. Mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis kompiuteriais, internetu, spalvotu ir nespalvotu spausdintuvu, kopijavimo aparatu, vaizdo projektoriumi ir dokumentų kamera, dokumentų įrišimo įrenginiu, muzikiniu centru, fotoaparatu.

    Biblioteka padeda pedagogams organizuoti ugdymo procesą, pasitelkiant mokyklos bibliotekoje esančius informacijos šaltinius, atlieka informacinę paiešką pagal moksleivių ir mokytojų pateiktas užklausas.

 

Bibliotekos darbo laikas:

 Pirmadienis    13.00 - 16.00
 Antradienis  13.00 - 16.00
 Trečiadienis  13.00 - 16.00
 Ketvirtadienis  13.00 – 17.00
 Penktadienis  13.00 – 16.00

 

Bibliotekininkė – Rūta Daumantienė.

 

Bibliotekos taisyklės

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

 

 _______________________________

 

 

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija