Apie darbą vasarą

tituline
    Artėjant pavasario (Velykų) atostogoms (kovo 31 d., trečiadienį) šeštos pamokos metu, 9-11 kl. mokiniai dalyvavo užsiėmime - paskaitoje, kurį vedė Utenos Jaunimo užimtumo skyriaus konsultantė Kristina Kuzmickiene. Jį organizavo gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Jovita Vainikevčiūtė. Paskaitos tema - "Darbas vasarą: įsidarbinimo galimybės moksleiviams".

    Susitikimą konsultantė pradėjo protmūšiu - klausimais, kuriais siekė išsiaiškinti, ką ir kiek mes, moksleiviai, žinome apie darbą vasarą. Į vienus klausimus atsakėme, į neatsakytus klausimus atsakymus radome išklausę paskaitą.

Skaityti daugiau...

Lietuvių kalbos dienos

lithuania 2391361 1280
    Kovo mėnuo Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje buvo skirtas Lietuvių kalbos dienoms. Visų klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „11 žodžių Lietuvai“: kūrė eilėraščius, vaizdelius, , rašė žodžius, skirtus Tėvynei, piešė iliustracijas.

    Vyko nuotolinė viktorina „Moki žodį – žinai kelią“, joje dalyvavo 5-8 ir Ig - IVg klasių mokiniai. Jaunesniųjų grupėje daugiausia taškų surinko trys mokiniai: penktokės Julija Krastinaitė ir Aistėja Navickaitė bei aštuntos klasės mokinys Žygimantas Paurys. Vyresniųjų klasių tarpe geriausiai sekėsi IIg klasės mokinei Austėjai Gaulytei. Sveikiname nugalėtojus!

Skaityti daugiau...

Paskaitėlė apie mokesčius

TITULINe
    Baigiantis savaitei, penktadienį (kovo 25 d.) mes, 5 kl. ir dar kitų klasių mokiniai (6-8 kl.) buvome pakviesti į paskaitėlę „Mokesčiai mano gyvenime“. Ją surengė Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotoja gerb. Sigutė Bagdonienė.

     Kartu su specialiste aptarėme, kas yra mokesčiai, kokios yra jų rūšys, kokie mokesčiai yra pagrindiniai, kodėl svarbu juos mokėti, kam jie reikalingi, išsiaiškinome, kas vadinama „šešėliu“ ir kas atsitinka, kai mokesčiai yra slepiami.

Skaityti daugiau...

Susitiko su bendruomenės pareigūnais

titul 1titul 2

    Antradienį (kovo 16 d.) 5-7 ir 8-12 klasių mokiniai virtualiai susitiko su Zarasų rajono Policijos komisariato bendruomenės pareigūnais - Rosita Gurskaja ir Liudviku Komka.

    Susitikimas buvo viena iš gimnazijos veiklų, skirtų Kovui- Sąmoningumo didinimo mėnesiui BE PATYČIŲ. Jo tema „Bendravimo internete kultūra ir patyčių elektroninėje erdvėje prevencija“.

    Pokalbyje su mokiniais aptarti bendravimo internete principai ir taisyklės, patyčių elektroninėje erdvėje formos, įvardintos patyčių inicijavimo ir/ar palaikymo priežastys. Mokiniams priminti žingsniai, kaip elgtis - padėti sau ir kitam susidūrus su patyčiomis elektroninėje erdvėje, susitikimo dalyviai supažindinti su civiline, administracine bei baudžiamąja atsakomybe taikoma patyčių iniciatoriams. Be to, pareigūnai pasidalino savo kontaktais ir pakvietė su jais norinčius mokinius pabendrauti asmeniškai.

Skaityti daugiau...

Žiemiškos pavasario išdaigos

ppp
    Mokykloje kabantis kalendorius visiems susirinkusiems skelbia – šiandien 2021 metų kovo 18 diena. Eidami į mokyklą jau girdime klykaujančių gervių balsus, triukšmingą parskrendančių žąsų gagenimą. Bet šios dienos rytas nustebino pavasarine išdaiga ir žemę užklojo balta sniego paklodė.

    Išdaigų netrūko ir mokykloje. Čia susirinkę Ig klasės mokiniai ėmėsi sniego skulptorių veiklos. Visi buvome nudžiugę sulipdytu milžiniško dydžio seniu besmegeniu. O dailės kabineto palangėje mokytojai linksmai šypsojosi spalvotas besmegenis.

    Ačiū pavasariui už žiemišką išdaigą, mokiniams už kūrybiškumą ir padovanotą šypseną.

Skaityti daugiau...

Kovo 11-jai - pamokos ir ne tik...

Titul1Titul2

    Šiais metais Kovo 11-ąją - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną - pirmą kartą pažymėjome virtualiai, mokinių grupėse.

    5 - 7 klasės mokiniams vyko ,,Trispalvė pamoka arba/ir pamoka apie Trispalvę". Ją vedė istorijos mokytoja Jovita Vainikevičiūtė ir dailės mokytoja Daiva Mieliauskienė. Pamokai pradėjome ruoštis dar prieš savaitę. Jos kodas - ,,geltona -žalia- raudona", tad per pamoką pasipuošėme Lietuvos vėliavos spalvomis. Buvo labai daug kūrybingų mokinių ir gerų idėjų.

Skaityti daugiau...

Netradicinė (virtuali) Šimtadienio šventė

ppp
     Kovo 5 d., mūsų gimnazijoje vyko netradicinė (virtuali) Šimtadienio šventė. Laikas šiek tiek pakoregavo šventės datą, bet ji nudžiugino mūsų mokyklos mokinius ir mokytojus. Taip jau nusprendėme, kad į renginuką pakvietėme šventės „kaltininkus“ ir jų klasės vadovę, pirmąją mokytoją Rūtą, daug pagelbėjusią mokytoją Daivą ir gimnazijos direktorę. Kaip sakoma – šiemet viskas kitaip! Bet nenusiminkite – šventinės akimirkos pasirodys virtualiame ekrane.

Skaityti daugiau...

,,Temidėje“ – teisinių žinių konkurse

ppp
    Vasario 25 dieną (penktadienį) Zarasų rajono Policijos komisariato bendruomenės pareigūnai Rosita Gurskaja ir Liudvikas Komka nuotoliniu būdu organizavo mokinių teisinių žinių konkurso “Temidė” pirmąjį etapą. Konkurse pirmą kartą dalyvavome ir mes, Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos komanda – I g ir II g klasių mokiniai.

    Nors konkurencija buvo ir nedidelė, varžėmės tik dvi komandos, kova buvo įtempta. Zarasų profesinę mokyklą aplenkėme trimis taškais ir patekome į II-ąjį turą.

    Dalyviams buvo įdomu išbandyti save, svarbu praplėsti savo teisines žinias. Žaidimas įtraukė, vertė mąstyti, ieškoti kūrybiškų sprendimų atsakant į loginio mąstymo reikalaujančius klausimus, nesusijusius su policija ir teise. Ypač naudinga buvo man, kadangi ketinu sieti savo ateitį su darbu policijoje.

Skaityti daugiau...

Vasario 16 – oji kitaip

Tituline 1Tituline 2

    Vasario 16-oji – Valstybės atkūrimo diena - šiemet mokantis kitaip Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje taip pat nutarta paminėti kitaip. Nesirinkome į gimnazijos salę... susitikome prie kompiuterių ekranų, pasitelkdami zoom platformą.

    Ketvirtadienį (vasario 11 d.) istorijos pamokų metu III ir IV g klasių moksleiviams vyko pamokos apie Nepriklausomos Lietuvos pasiekimus 1918-1940 metais. Mokiniai, peržiūrėję skaidres, dokumentinę medžiagą ir išklausę komentarų susipažino su tarpukario Lietuvos ūkio ir kultūros laimėjimais, aptarė tų pasiekimų svarbą atkurtai valstybei bei jos vietą tarp kitų to meto Europos valstybių. Pamokos pabaigoje išklausėme modernią, naujomis spalvomis suskambusią Juozo Naujalio dainos ,,Lietuva brangi“ video versiją.

Skaityti daugiau...

Ekonomikos pamokoje viešnia iš Užimtumo tarnybos

JDCUT

    Ekonomikos dalyko pamokoje nagrinėjome temą apie darbo rinką ir jos poreikius. Kartu su ekonomikos mokytoja Danute Jankauskiene pamoką vedė gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Jovita Vainikevičiūtė, o ketvirtadienį (vasario 4 d.) pamokoje viešėjo Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Utenos jaunimo užimtumo skyriaus vyr. specialistė Kristina Kuzmickienė, tiesa, vis dar nuotoliniu būdu.

    Su specialiste aiškinomės, kas yra darbo rinka, nedarbo lygis, koks jis tarp jaunimo, kokia darbo rinkos situacija Lietuvoje ir Zarasų rajone, kokios įmonės ir įstaigos yra didžiausi mūsų rajono darbdaviai, aptarėme laisvų darbo vietų pasiūlą, paklausiausias ir labiausiai apmokamas profesijas, perspektyviausius darbus ateityje.

Skaityti daugiau...

Apie ,,Kokybės krepšelio“ projektą

KK projekto logo1
    Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija nuo šių mokslo metų spalio mėnesio dalyvauja projekte ,,Kokybės krepšelis“. Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, dalį lėšų (15 %) skiria Zarasų rajono savivaldybė.Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

    Rengiant mokyklos veiklos tobulinimo planą buvoremiamasi mokyklos turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatais, išorinio vertinimo ataskaita ir kitais duomenimis,bendradarbiaujama su ŠMSM paskirtu konsultantu ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi.

Skaityti daugiau...

,,Atmintis gyva, nes liudija“ Laisvės 30-čiui

ppp
    Nors ugdymo procesas vyksta nuotoliniu būdu, stengiamės puoselėti įprastas gimnazijos bendruomenės gyvenimo tradicijas. Viena iš jų – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuojama pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Šiemet ji – dramatiškųjų Sausio įvykių 30-mečiui.

    Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną, 8 val. užgesinome šviesas gimnazijos languose ir uždegėme atminties žvakutes. Klasių vadovai pirmąją šios dienos nuotolinę pamoką skyrė 1991 m. žuvusiesiems už Lietuvos Laisvę pagerbti: vieni mokiniams priminė Sausio įvykių kroniką, kiti kartu su mokiniais skaitė liudininkų prisiminimus ar dalinosi savo pačių patirtimis bei įspūdžiais, treti žiūrėjo dokumentinę medžiagą apie žuvusiuosius, vartė virtualius fotoalbumus ar klausėsi dainų… Mokiniai vienybės, atminties ir pergalės simbolį – žvakelę – uždegė savo namų languose.

Skaityti daugiau...

ARTĖJANT TAUTODAILĖS METŲ PABAIGAI - NAUJA MOKINIŲ DARBŲ PARODA

pppp
    TAUTODAILĖ - savamokslių lietuvių liaudies meistrų sukurti vaizduojamosios ir taikomosios dailės dirbiniai, kryždirbystė.

    Tautodailės dirbiniai - tai skulptūros, tapybos, grafikos darbai, kruopščiai ir subtiliai atlikti popieriaus karpiniai, keramikos, juvelyrikos, medžio, metalo gaminiai, iš vytelių, šaknų, šiaudų pinti darbai ir nuostabiais raštais austi audiniai bei juostos.

    Su tautodaile dirbantys žmonės savo žinias perduoda iš kartos į kartą savo vaikams, anūkams, draugams. Tai viena iš pagrindinių liaudies dailės principų.

    Šiais mokslo metais mūsų gimnazijos mokiniai turėjo puikią progą susipažinti su medžio drožinėjimo technika. Jos mus pamokė medžio drožėjas iš Dusetų Erikas Čypas – sertifikuotas tautodailininkas, įkūręs Dusetų Amatų centrą. Džiaugiamės, kad meistras nepasididžiavo ir atvyko į Antazavės dvare veikiantį amatų centrą, kur visą spalio mėnesį galėjome pasimokyti medžio drožinėjimo subtilybių. Puikiai įrengtose erdvėse vyko technologijų pamokos su tautodailininku.

Skaityti daugiau...

Sėkmė nusišypsojo šešių mokyklų atstovams

Panevezio TLK viktorina ppp
    Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) viktorinos nugalėtojų atrankos komisija jau išrinko 2020 m. spalio 5–18 dienomis vykusios tradicinės viktorinos „Ar viską žinai apie sveikatos draudimą ir ne tik?“ nugalėtojus ir paskatinamųjų prizų laimėtojus. Nugalėtojais tapo 10 dalyvių, o paskatinamuosius prizus šįmet laimėjo 20 mokinių, 5 pedagogai ir 2 visuomenės sveikatos specialistai.

    Viktorinos nugalėtojais tapo gimnazistai iš Panevėžio Juozo Balčikonio, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus, Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio ir Panevėžio 5-osios gimnazijų. Paskatinamieji prizai skirti dviejų pastarųjų mokyklų, Rokiškio rajono Obelių ir Utenos rajono Užpalių gimnazijų mokiniams.

Skaityti daugiau...

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija