image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Dėkingi už atvertas duris

KLUMPES titulinis
    Sėkmingas profesijos pasirinkimas ir asmens karjera yra ne tik mokinio, bet ir jį supančių asmenų (tėvų, globėjų, mokyklos vadovų, mokytojų, karjeros specialistų ir būsimų darbdavių) rūpestis. LMNŠC (Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras) inicijuodamas visuotinę atvirų dieną tėvų darbovietėse ,,Šok į tėvų klumpes“ jau ketvirtą kartą pakvietė mokinius apsilankyti savo tėvų, globėjų, artimųjų darbo aplinkoje ir susipažinti su profesine veikla, plėtoti savo karjeros kompetencijas bei stiprinti priimamus karjeros sprendimus.

    Tradiciškai šioje iniciatyvoje dalyvavo ir Juozo Gruodžio gimnazijos mokiniai, o darbo pasaulį jiems pažinti padėjo 8 kl. mokinės Gabijos Trainytės mama (dirbanti UAB ,,Kesko Senukai Lithuania“), mūsų socialiniai partneriai (Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Zarasų krašto muziejus) bei kitos įstaigos (Zarasų socialinės globos namai, Zarasų rajono socialinių paslaugų centras, Zarasų turizmo informacijos centras), neabejingos mokinių ugdymui karjerai. Atsižvelgdamos į mokinių tėvų situaciją (dėl tėvų bedarbystės, profesijų nepatrauklumo) minėtos įstaigos dažnai padeda gimnazijai vykdyti šią iniciatyvą ir priima mūsų mokinius.

    Trylika 8-11 klasių mokinių penktadienį, birželio 7 d. (šią dieną vyko iniciatyva) susipažino su įvairiomis (muziejininko, socialinio darbuotojo, laisvalaikio užimtumo specialisto, turizmo vadybos specialisto, pardavėjo kasininko, pardavėjo – konsultanto, IT specialisto, buhalterio, bibliotekininko, bendrosios praktikos slaugytojo) profesijomis, joms reikalingu išsilavinimu, darbo aplinka, sąlygomis ir darbo ypatumais, darbuotojų funkcijomis, asmeninėmis savybėmis, reikalingomis šiems darbuotojams. Minėtos įstaigos organizavo mokiniams pažintinius vizitus po įstaigas, parengė aktyvias profesijų ir karjeros galimybių pažinimo veiklas savo darbo aplinkoje, skyrė šioms veikloms mentorius, bendravo su mokiniais padėdami pildyti klausimyną.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

    Taip jau sutapo, jog vykdydami savo ugdymo(si) veiklas, pradinių klasių mokiniai šią dieną įšoko į picų kepėjų klumpes. Kartu su savo klasių mokytojais jie tą dieną patys kepė ir ragavo picas, o to mokėsi iš technologijų mokytojos Daivos Mieliauskienės ir spec. pedagogės Editos Sklizmantienės.

Pica

pica 1

Pica 2

pica3

    Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos bendruomenės vardu dėkoju visiems mentoriams už nuoširdų bendravimą ir pamokas mūsų mokiniams, įstaigų vadovams: UAB ,,Kesko Senukai Lithuania“ Zarasų skyriaus vedėjai Irenai Kviatkovskienei, Zarasų krašto muziejaus direktorei Ilonai Vaitkevičienei, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Danutei Karlienei, Zarasų socialinės globos namų direktorei Daivai Dūdėnienei, Zarasų raj. Socialinių paslaugų centro direktorei Valentinai Paliūnienei, VŠĮ Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro vadovei Nijolei Šukštulienei už bendradarbiavimą, situacijos supratimą ir atvertas šią dieną įstaigų duris, sudarytas galimybes pažinti, išbandyti ir patirti, pagalbą mokiniams formuoti motyvuotus gyvenimo bei profesinės veiklos tikslus ir jų realizavimo būdus.

Jovita Vainikevičiūtė, ugdymo karjerai koordinatorė

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija