image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Buvę abiturientai apsisprendė

ppp
    Baigę 2018-2019 mokslo metus su Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija atsisveikino 12 abiturientų. Dešimt iš jų sėkmingai dalyvavo brandos egzaminų sesijoje, jiems įteikti brandos atestatai - įgytą vidurinį išsilavinimą liudijantys dokumentai.

    Nepaisant to, jog ne visiems abiturientams pavyko sėkmingai pasiruošti brandos egzaminams, šiandien džiugina visų jų sprendimas mokytis toliau.

    Tolimesnį mokymąsį buvę moksleiviai tęs tiek profesinėse mokyklose, tiek neuniversitetinį bei universitetinį išsilavinimą teikiančiose ugdymo įstaigose, t. y. kolegijose bei universitetuose. Pastarosiose mokyklose mokytis apsisprendė du moksleiviai –Martynas Dainys ir Mantas Gruzdas: Martynas studijuos Kauno technologijų universitete (KTU), Mantas pasirinko studijas užsienyje. Jis išvyko mokytis į Bakinghamšyrą, kur gilins savo žinias marketingo srityje. Beje, tai pirmasis moksleivis gimnazijos istorijoje studijuosiantis užsienio universitete.

    Trys moksleivės savo studijas pradėjo Vilniaus kolegijoje: Kamilė Buičenkaitė pasirinko radiologijos, Greta Namajuškaitė bendrosios praktikos slaugos, Evelina Merkytė reklamos vadybos studijų programas. Socialinio darbo srities specialiste nutarė tapti Liveta Dainytė, ji studijuos Utenos kolegijoje. Šios merginos įgys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

    Pagal profesinio mokymo programas mokysis net 6 mokiniai. Tiesa, du iš jų sieks dar ir vidurinio išsilavinimo, 4 mokiniai (Miglė Lesmanavičiūtė, Valentina Galinskaja, Rentatas Pavlovas, Aurimas Būda) gilinsis tik į savo būsimos profesijos dalykus. Jie nusprendė įgyti higieninės kosmetikos kosmetikės, socialinio darbuotojo padėjėjos, multimedijos paslaugų teikėjo ir technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybes.

    Džiugina ir ankstesnių mokslo metų moksleivių sprendimai. Išbandę įvairias veiklas, mokytis toliau pasiryžo Dovydas Rybakovas ir Vidmantas Jakovlevas. Paramediko profesiją šie mokiniai bandys įgyti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.

    Smagu, kad visų buvusių abiturientų karjeros planuose yra sprendimas tobulėti – įgyti naujų žinių ir kompetencijų, o jų įgijus ieškoti savo vietos darbo rinkoje.

    Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos bendruomenės vardu linkiu mūsų buvusiems moksleiviams sėkmės naujame jų gyvenimo etape.

Jovita Vainikevičiūtė
Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos
ugdymo karjerai koordinatorė

tapk mokymo vadovu tinklo nariu

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija