image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Mokslo metų pradžios šventė

pppp
    Skaidrus ir saulėtas išaušo rugsėjo 2-osios rytas. Kupinas šviesių minčių, tyrų jausmų, gražių potyrių. Vasarėlė jau užvėrė duris, užleisdama vietą kitai pradžiai – auksinio rugsėjo pradžiai.

    Šiemet į Mokslo metų pradžios šventę Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje atėjo gausus būrys moksleivių, jų tėvelių, artimųjų, mokytojų, svečių. Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Antazavės seniūnas Algirdas Lekaveckas bei bendruomenės pirmininkė Danutė Skardinskienė. Visi jie pasveikino moksleivius ir mokytojus šventės proga, įteikė dovanų, linkėjo sėkmės. Taip pat buvo perskaitytas Zarasų rajono savivaldybės mero Nikolajaus Gusevo sveikinimas.

    Mokytoja Diana atlydėjo gražų drąsių pirmaklasių būrelį, palinkėjo jiems būti smalsiems ir stropiems, linksmiems ir išradingiems. Visus šventės proga pasveikino ir mokyklos vyriausieji – abiturientai. Gimnazijos direktorė pasidžiaugė, kad mokykloje yra daug smalsių, aktyvių ir gabių mokinių, ir apdovanojo praėjusiais mokslo metais puikiai ir labai gerai besimokiusius, taip pat nepraleidusius nė vienos pamokos moksleivius, įvairių olimpiadų bei konkursų nugalėtojus, mokytojus, padėjusius konkursams ir olimpiadoms pasiruošti.

    Šventėje skambėjo moksleivių, vadovaujamų muzikos mokytojos Danutės Aleknienės, atliekamos dainos, scenarijų kūrė ir šventę vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ramutė Kuzmienė, sceną puošė dailės ir technologijų mokytoja Daiva Mieliauskienė.

    Labai norėtųsi, kad metai visiems būtų sėkmingi, kad mokiniams užtektų atkaklumo ir atsakomybės, kad mokytojams nepritrūktų kantrybės ir sveikatos, kad tėvelių akis rečiau temdytų tamsūs debesėliai.

    Te visiems užtenka žmogiškos šilumos, vilties žydėjimo ir šviesos!

Ramutė Kuzmienė,
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

DSC06497

DSC06498

DSC06500

DSC06502

DSC06505

DSC06507

DSC06512

DSC06518

DSC06519

DSC06520

DSC06521

DSC06524

DSC06532

DSC06533

DSC06534

DSC06535

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija