image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Apie edukacinį užsiėmimą ,,Baltų pėdsakais“

01 tituline02 tituline

    Gražia tradicija gimnazijoje tampa pažymėti Baltų vienybės dieną. Šiemet (rugsėjo 20 d., penktadienį) ją nusprendėme organizuoti Šavašos pažintiniame take (Antalieptės sen.), rengdami edukacinį užsiėmimą ,,Baltų pėdsakais“ 6 – 12 klasių mokiniams. Jų ieškoti pradėjome prie Lūžų piliakalnio, mėgindami įsivaizduoti, kaip galėjo atrodyti čia stovėjusi baltų medinė pilaitė.

    Savo paieškas tęsėme eidami taku, vis sustodami ir prisimindami senąjį baltų tikėjimą ir garbinamus dievus, jų globojamas gyvenimo sritis, stebėdami medžius ir aplinką, svarstydami, kokią reikšmę baltų gyvenime turėjo gamta. Apžiūrėjome ir senąją baltų alkvietę, kur klausėmės Lūžų miško gyventojos Lazdonos (taip prisistatė edukacijos vadovė Audrutė Saulienė) pasakojimo apie senųjų baltų aukojimų tradicijas.

    Žolininkės namelyje, dirbdami grupėmis, gilinomės į vaistinių augalų rūšis, jų gydomąsias savybes, skonį nustatinėjome degustuodami net iš 4 augalų paruoštą arbatą.

    Nestigo čia ir burtų, ir linksmų žaidimų, o norų saloje galima buvo palikti savo didžiausią norą – užrišti ant liepos kamieno norų raištelį. Stiprybės ir jėgų sėmėmės apkabindami senajame baltų tikėjime mistinę galią turinčius medžius - ąžuolą ir liepą, globojusius vyrus ir moteris.

01

02

03

04

05

05 2

06

07

08

09

10

    Vakarą leidome prie laužo, juk ugnis vaidino ypatingą reikšmę tiek kasdieniniame, tiek apeiginiame baltų gyvenime. Gamindami vakarienę šnekėjomės apie kasdienybę dabar ir praeityje, lyginome savo ir baltų genčių buitį. Tad indus ir įrankius gaminomės patys, kūrybiškai ir išradingai, ieškodami sprendimų gamtoje. Džiaugiamės, kad šį kartą nepanaudojome nė vieno indo iš plastiko ir realia praktine veikla ugdėmės savo draugiškumą aplinkai.

    Edukacinį užsiėmimą ,,Baltų pėdsakais“ užbaigėme išsprendę istorijos mokytojo Dariaus Tvardausko parengtą kryžiažodį apie baltus ir išdalinę apdovanojimus nugalėtojams.

11

11 2

12

12 2

12 3

13

14

15

15 2

15 3

16

17

18

18 2

19

20

    Dėkojame Lūžų miško gyventojai Lazdonei už pagalbą rengiant edukacinį užsiėmimą, tėveliams už gardžią ir sušalti neleidusią arbatą, Enrikos močiutei Aldonai Pužienei (ragavome kalakutės ir įvairių kitų rūšių vištų kiaušinius) ir gimnazijos administracijai už paramą organizuojant moksleiviams vakarienę.

Jovita Vainikevičiūtė,
pilietiškumo pagrindų mokytoja

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija