image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Konstitucijos dienai - ,,Konstitucija gyvai“

tituline
    Spalio 25 d. (penktadienį) skubėjome į pirmojo aukšto fojė. Čia vyko šventinė sueiga, skirta LR Konstitucijos dienai. Ją pradėjo gimnazijos Mokinių tarybos narė Gailė Gruzdaitė, kuri priminė pagrindinio šalies įstatymo reikšmę.

    Pilietiškumo pagrindų mokytoja Jovita Vainikevičiūtė pasveikino visus su Konstitucijos diena, aptarė 13-ojo Konstitucijos egzamino rezultatus (jis vyko spalio 3 d.) bei apdovanojo I-ojo etapo kiekvienos moksleivių amžiaus grupės laimėtojus - Brigitą Krastinaitę (5kl.), Mykolą Dainį (II g kl.), Gretą Mieliauskaitę (IV g kl).

    Norėdami paminėti šią dieną, pradinių klasių mokiniai dalyvavo kūrybinių darbų konkurse ,,Mano namai – laisva Lietuva“. Šio konkurso prizininkėmis tapo 1 kl. mokinė Kamilė Maladauskaitė (piešinys ,,Draugai“) ir 3 kl. mokinė Austėja Gruzdaitė (,,Laisvės stogai“).

    Žiūrėdami video, išklausėme LR Konstitucinio teismo pirmininko Dainiaus Žalimo komentarą apie LR pagrindiniame įstatyme įtvirtintas vertybes. Jos trys – demokratija, nepriklausomybė bei prigimtinės žmogaus teisės – neatšaukiamos net referendumu.

    Ši diena taip pat buvo puiki proga gimnazijos bendruomenei susipažinti su naujai išrinktos gimnazijos Mokinių tarybos nariais. Ją pristatė ir sveikinimo žodį tarė Mokinių tarybos pirmininkė Ilvydė Ragėnaitė. Ji ir pakvietė moksleivius į pilietinę akciją ,,Konstitucija gyvai“. Mokiniai, sustoję mokyklos kieme ratu, kurio viduryje spalvotas užrašas skelbė ,,Mes visi lygūs“, skandavo pasirinktus teiginius iš pagrindinio šalies įstatymo, deklaruojančius piliečio teises, laisves ir kitas vertybines nuostatas.

    Taip pažymėjome spalio 25-ąją – LR Konstitucijos dieną.


Greta Mieliauskaitė, IV g kl. mokinė, Mokinių tarybos narė

1

2

3

4

5

6

7

9

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija