image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Apie Nacionalinę karjeros savaitę 2019

titulintitulin2

    Lapkričio 18-22 d. šalies mokyklose, prisijungusiose prie projekto ,,Būsiu- " iniciatyvos (mūsų gimnazija dalyvauja nuo 2014 metų), vyko Nacionalinės karjeros savaitės 2019 renginiai. Šios savaitės programoje - ne tik tie renginiai, kuriuos siūlo projektas ,,Būsiu-“, bet ir tie, kuriuos rengiame patys. Jų tikslas – plėsti moksleivių ugdymo karjerai kompetencijas- pažinti save, mokymosi galimybes, jau mokykloje planuoti savo karjerą.

    Į Nacionalinės karjeros savaitės sūkurį visada stengiamės įtraukti buvusius gimnazistus, tad savaitę pradėjome susitikimu su buvusia gimnazijos mokine – dabar burnos higieniste Samanta Vaikutyte. Jaunesniųjų mokinių grupei (6- 8 kl.) ji vedė užsiėmimą ,,Burnos higienos paslaptys ir ką veikia burnos higienistas“. Samanta mokė mokinius burnos higienos taisyklių, supažindino su burnos higienisto darbu, darbo priemonėmis, burnos higienisto kasdienybe. Vyresniesiems moksleiviams (I – IV g kl.) paskaitoje ,,Burnos higienos studijų programa iš arčiau“ ji pristatė burnos higienos studijų programą Utenos kolegijoje, tolesnio mokymosi bei įsidarbinimo galimybes, burnos higienisto darbo ypatumus.

DSC07415

DSC07418

DSC07422

DSC07424

DSC07437

DSC07438

DSC07442

DSC07461

    Antradienį (lapkričio 19 d.) gimnazijoje viešėjo savanoriai iš Europos savanorių korpuso, savanorius kuruojančios - Pauliaus Širvio progimnazijos mokytoja Rimutė Marozovienė bei Zarasų rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Aksana Vorobjova. Paskaitoje ,,Savanorystė: kam to reikia ir kaip tai veikia? buvo papasakota apie savanorystės galimybes Zarasų rajone, savanoriškos veiklos mastus ir tendencijas mūsų šalyje, savanoriškos veiklos teikiamus privalumus stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Po paskaitos mokiniai turėjo galimybę įvairiomis temomis pabendrauti su Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje savanoriaujančiais Irina ir Jurijumi, jaunimo reikalų koordinatore Aksana, pagilinti savo rusų bei anglų kalbų žinias.

1

2

3

4

5

DSC07479

DSC07486

DSC07492

DSC07498

DSC07506

    Gražia tradicija tapo Nacionalinės karjeros savaitės metu susirungti protų mūšyje ,,Ar gerai pažįsti profesijas?“. Šį kartą savo žinias apie profesijas, darbo pasaulį tikrino ir gilino 7 ir 8 klasių mokiniai, o protmūšį vedė Užimtumo tarnybos prie LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos Panevežio klientų aptarnavimo departamento Utenos Jaunimo užimtumo skyriaus Zarasų JDC (Jaunimo darbo centras) vyr. specialistė Kristina Kuzmickienė.

    Siekdami integruoti ugdymo karjerai programą į technologijų pamokas, ketvirtadienį (lapkričio 21 d.) I ir II g klasių mokiniams organizavome išvyką į Šlyninkos malūną. Čia ragaudami žolelių arbatą ir kitus malūno gardėsius apie verslo pradžią, įmonės teikiamas paslaugas turistams, iššūkius ir ateities planus, darbą šioje įmonėje, reikalavimus darbuotojams, jų atranką bendravome su verslininke Regina Veseliene.

1

DSC07511

DSC07513

DSC07525

DSC07527

DSC07528

DSC07529

DSC07547

DSC07557

DSC07561

DSC07564

DSC07567

DSC07568

    Nacionalinę karjeros savaitę 2019 užbaigėme viešnage pas gimnazijos socialinius partnerius - viešėjome Užimtumo tarnybos prie LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos Panevežio klientų aptarnavimo departamento Utenos Jaunimo užimtumo skyriaus Zarasų Jaunimo darbo centre (JDC). III ir IV g klasių mokinių grupė susipažino su šios įstaigos funkcijomis, darbo ypatumais ir darbo sąlygomis, bendravo su įstaigos darbuotojais. Praktiniame užsiėmime ,,Dokumentų rengimas darbui“ mokiniai gilino žinias apie CV rengimą, mokėsi rašyti CV bei atpažinti jau parengtų CV klaidas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

    Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos bendruomenės vardu dėkoju visiems šios savaitės renginių partneriams už nuoširdžias pastangas sudominti ir motyvuoti moksleivius. Tikimės, kad įgytos žinios ir patirtys bus naudingos mūsų mokinių karjeros kelyje bei paskatins juos jau mokykloje sąmoningai ruoštis sėkmingai karjerai.

Jovita Vainikevičiūtė
Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija