image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Abiturientams nuaidėjo paskutinis skambutis

ppp
     Gyvenimas mokykloje panašus į važiavimą traukiniu. Vieni įlipa, kiti išlipa. Vienose stotelėse laukia siurprizai, kitose gilus liūdesys....

    Šiemet mūsų gimnazijos duris užveria 18 abiturientų. Tai IV gimnazijos laida. Paskutinis skambutis pakvietė abiturientus į paskutinę pamoką su klasės vadove D. Jankauskiene, po pamokos - į tradicinę pavasario ir jaunystės šventę. Tradiciškai paskutinį kartą skambindami skambučiu, abiturientus į šventę atlydėjo pirmokai.

    Aktų salėje netilo sveikinimai dvyliktokams. Abiturientus sveikino ir prasmingų, padrąsinančių žodžių negailėjo gimnazijos direktorė A. Svidinskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui R. Šeduikienė. Už nuopelnus gimnazijos direktorės abiturientai apdovanoti padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis ir tradiciniais varpeliais.

    Šventėje dalyvavo ir nemažas būrys svečių: Zarasų rajono savivaldybės vicemeras A. Abramavičius, Antazavės bažnyčios klebonas V. Dagelis, Antazavės ir Imbrado seniūnai A. Lekaveckas ir V. Žalkauskas, bendruomenių pirmininkai D. Skardinskienė ir D. Ragėnas, Avilių kultūros namų renginių organizatorė L. Čerkova, jaunimo folklorinio ansamblio ,,Ramtatūris“ nariai ir jų vadovė D. Paliūnienė. Svečiai linkėjo sėkmės brandos egzaminų sesijoje, drąsos įveikiant sunkumus, ryžto ir atkaklumo siekiant savo svajonių.

    Šiltus ir nuoširdžius sveikinimo žodžius abiturientams tarė jų pirmosios mokytojos V. Kurakinienė, R. Šeduikienė, J. Andrijauskienė, D. Kukonenko.

    Padrąsinančius žodžius abiturientams ir nuoširdžius padėkos žodžius mokytojams tarė abiturientų tėveliai.

    Pasibaigus šventei, gimnazijos kieme tradiciškai pasodintas dar vienas medelis, kuris primins šią abiturientų laidą.

    Mieli abiturientai, dvylika įdomių, kupinų ieškojimų ir atradimų vaikystės ir jaunystės metų prabėgo akimirksniu. Atėjo laikas sėsti į kitą traukinį. Savo gyvenimo ir svajonių traukinį. Su savimi atmintyje pasiimkite prisiminimus apie draugų ir mokytojų veidus, liūdesio ir džiaugsmo ašaras. Jaunystės ryžto Jums ir sėkmės.

Šventės organizatoriai
IIIg klasės mokiniai ir jų klasės vadovė

DSC02317

DSC02323

DSC02325

DSC02334

DSC02337

DSC02344

DSC02345

DSC02348

DSC02354

DSC02356

DSC02363

DSC02365

DSC02367

DSC02368

DSC02371

DSC02375

DSC02379

DSC02396

DSC02410

DSC02422

DSC02431

DSC02438

DSC02453

DSC02462

DSC02463

DSC02475

DSC02496

DSC02500

DSC02505

DSC02508

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

ASU

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2019  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija