image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Paminėta Europos diena

tituline ED
    Gegužės 9-oji - Europos diena. Tai kasmetinė tarptautinė šventė, simbolizuojanti Europos taiką ir vienybę. Mūsų gimnazijos bendruomenė taip pat pažymėjo šią dieną. Ji buvo skirta ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 15-osioms metinėms. Gimnazijoje vyko įvairios veiklos.

    Pradinių klasių mokiniai (1-4 kl.) piešė Europos valstybių - ES narių vėliavas, rašė jų pavadinimus, meniškai juos apipavidalino, ieškojo šių valstybių žemėlapyje, o prieš pradėdami darbą turėjo surasti informacijos apie pasirinktą valstybę internete. Mokinių darbų parodą ,,Pažink Europą“ galima apžiūrėti I-ojo aukšto foje.

1

2

3

4

    8 ir I g klasių mokiniai dalyvavo bandomajame Europos egzamine, o vyresnieji - II - IVg klasių moksleiviai savo žinias apie Europą tikrino spręsdami Europos egzamino testą.

    Ilgosios pertraukos metu gimnazijos bendruomenė švęsti susirinko į sueigą. Pilietiškumo pagrindų mokytoja Jovita Vainikevičiūtė trumpai papasakojo, kokiu tikslu buvo sukurta Europos Sąjunga, priminė mūsų šalies narystės joje svarbą. Video medžiagos pagalba nusikėlėme į Briuselį – Europos Sąjungos sostinę ir susipažinome su ES įstaiga – Europos Sąjungos taryba.

    Gimnazijos direktorė Aldona Svidinskienė diplomais ir atminimo dovanėlėmis apdovanojo bandomojo ir Europos egzamino nugalėtojus – moksleivius, surinkusius daugiausiai taškų. Bandomojo egzamino diplomai įteikti Mykolui Dainiui (I g), Ignui Bulotai (II g), Julitai Pieviškytei (I g) ir Neringai Galvydytei (8 kl.), o Europos egzamino prizininkais tapo Greta Mieliauskaitė (III g), Martynas Dainys (IV g) ir Gailė Gruzdaitė (II g).

5

6

7

8

9

10

11

12

Išklausę LR Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio video sveikinimo Lietuvos narystės ES 15-ųjų metinių proga ir Europos Sąjungos himno, skubėjome į lauką, kur vyko akcija ,,Pasveikink Lietuvą Europoje“. Čia jau ką tik sužaliavusius medelius papuošėme savo trispalvės bei ES vėliavos spalvų balionais, nusifotografavome su klase ar draugais prie papuoštų medelių.

13

14

15

16

17

    Tokia buvo gegužės 9-oji mūsų bendruomenėje, o Gretai – I-osios Europos egzamino vietos laimėtojai - linkime sėkmės II –me Europos egzamino etapeǃ 


Vaiva Paurytė, II g kl. mokinė, Mokinių tarybos narė
Jovita Vainikevičiūtė, pilietiškumo pagrindų mokytoja

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 20 - 13 05

6. - 13 15 - 14 00

7. - 14 10 - 14 55

8. - 15 05 - 15 50

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija