image1 image2 image3

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

Šokome į klumpes

ppp
    Profesinis veiklinimas – viena iš ugdymo karjerai programos sričių, o kartu ir galimybė plėsti mokinių ugdymo karjerai kompetencijas. Puiki proga tai plėtoti - jau ketvirtą kartą Lietuvos neformaliojo švietimo centro pasiūlyta iniciatyva ,,Šok į tėvų klumpes”.

    Mūsų gimnazija taip pat jau ne pirmą kartą prisijungia prie šios iniciatyvos (ji vyksta birželio 1 d.). Tiesa, šokame ne į tėvų klumpes. Organizuojame šią akciją ne tėvų darbo vietose (daugumos tėvų profesijos mokiniams nepatrauklios, dalis tėvų apskritai neturi darbo ir pan.), bet ieškome įstaigų (įmonių), kurios mūsų mokiniams atvertų savo duris. Šiemet dešimt gimnazijos mokinių priėmė ir su savo veikla, darbo sąlygomis, aplinka bei čia dirbančių specialistų funkcijomis supažindino keturios Zarasų miesto įstaigos ir viena individuali įmonė.

    Miglė Lesmanavičiūtė bei Evelina Merkytė (III g kl.) profesinį veiklinimą atliko Zarasų rajono savivaldybėje pas jaunimo reikalų koordinatorę Aksaną Vorobjovą, Zarasų socialinės globos namuose su socialinio darbuotojo, užimtumo specialisto, bendrosios praktikos slaugytojo bei masažisto darbu susipažino Kamilė Buičenkaitė ir Greta Namajuškaitė (III g kl.), Zarasų socialinių paslaugų centro ir jų darbuotojų funkcijos tapo labiau pažįstamos Vaivai Paurytei, Editai Urbonaitei bei Emilei Jankauskaitei (I g kl.), Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje darbavosi Austėja Gaulytė (7 kl.) ir Julita Pieviškytė (8 kl.), individualioje Rasos Širvinskienės įmonėje praktikavosi Viktorija Orlova (8 kl.).

    Mokinės ne tik susipažino su darbo aplinka, darbuotojų pareigomis, reikalavimais, priėmimo į darbą sąlygomis, bet ir atliko jiems skirtas užduotis. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei bei Socialinių paslaugų centrui mokinės talkino rengiantis Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtam renginiui, Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje profesinį veiklinimą atlikinėjusios mokinės rengė parodą ,,Vasaros pasakos spalvos”, floristės profesiją panorusi ,,pasimatuoti” Viktorija mokėsi gaminti puokšteles artėjančiai Tėvo dienai. Be to, tą dieną mokinės daug bendravo su savo mentoriais, stebėjo pastarųjų bendravimą su klientais.

    Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos bendruomenės vardu dėkoju Zarasų rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorei Aksanai Vorobjovai bei visų aukščiau paminėtų įstaigų vadovams (Socialinių paslaugų centro direktorei Valentinai Paliūnienei, Socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojai Valentinai Ilčiukienei, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojai Jolantai Lementauskienei, individualios įmonės savivininkei Rasai Širvinskienei) už ugdymo karjerai svarbos supratimą, mūsų gimnazijos mokiniams skirtą laiką bei malonų ir šiltą bendravimą.


Jovita Vainikevičiūtė,
Juozo Gruodžio gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė

received 1704784539611546 1

IMG 20180601 103920

IMG 20180601 110335

IMG 20180601 110355

IMG 20180601 110805

IMG 20180601 110831

IMG 20180601 122356

IMG 20180601 124541

received 1875338729433179

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija