Vienijo vokiečių kalba ir Baltijos jūra

1pp    "SOSostsee" arba ,,SOS- Baltijos jūra" – taip vadinosi šešių dienų trukmės tarptautinė vokiečių kalbos stovykla, kurioje laimę dalyvauti kartu su dar 14 moksleivių iš Lietuvos ir 15 moksleivių iš Latvijos turėjau ir aš, Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos devintos klasės moksleivė Gintarė Matulevičiūtė. Tik prieš tai – anketa, kurią turėjau užpildyti, ir vokiečių kalbos mokytojos J. Vainikevičiūtės padrąsinimas „Gintare, bandyk".

    Stovyklą organizavo Getės institutas, ji vyko Klaipėdoje ir Ventspilyje, o jos pagrindinė tema - Baltijos jūros saugojimas. Šios stovyklos metu tyrėme Klaipėdos ir Ventspilio Baltijos jūros pakrančių vandens mėginius, sužinojome, kuo ji užteršta, mąstėme, kaip jai galima padėti. Vienas iš vadovų (Jan Quilitsch) šiam projektui sukūrė apie Baltijos jūrą ir jos problemas labai gražią ir lyrišką dainą „Sie will deine Liebe" („Jai reikia tavo meilės"), pagal kurią Baltijos jūros pakrantėje kūrėme muzikinį klipą, pritardami mušamaisiais, t. y. žirniais pripildytomis skardinėmis (jos dažna šiukšlė Baltijos jūroje ir jos pakrantėje), mušdami ritmą į skardinius ir plastmasinius kibirus išgavome puikų jos skambesį.

    Ypač įdomi buvo rugsėjo 24-oji diena: į veiklą įtraukėme ir vietinius moksleivius iš ,,Žemynos" bei Vytauto Didžiojo gimnazijų, kartu rinkome šiukšles iki pat Klaipėdos prekybos ir pramogų centro ,,Akropolis" bei jas rūšiavome. Prekybos centre bandėme įkalbėti ir įtikinti praeivius atsisakyti plastmasinių maišelių, siūlėme vietoj jų mūsų dekoruotus medžiaginius maišelius, prašėme darbuotojų patalpinti mūsų sukurtus plakatus, raginančius saugoti Baltijos jūrą, na, o iš plastmasinių maišelių pagamintais kamuoliais žaidėme labai smagų žaidimą, panašų į futbolą, tik jo taisyklės buvo šiek tiek kitokios.

    Mokėmės Morzės kodo – taškų ir brūkšnių kalbos, išbandėme įvairių žaidimų, kurių metu labiau pažinau kitus stovyklos dalyvius, o jie labiau pažino mane, daug šnekėjomės apie savo laisvalaikį ir pomėgius. Dalyvavome ekskursijoje po gėlėmis ir spalvotomis karvių skulptūromis išpuoštą Ventspilį, aplankėme Klaipėdą, Gintaro muziejų Palangoje. Gavę specialius sietus, patys ieškojome tikrų gintarų Baltijos jūroje ir jos pakrantėje, tiesa, tik ne kiekvienam sekėsi.

    Ir beveik visa veikla – vokiečių kalba, na, o ten kur jos žinių pritrūko gelbėjo anglų kalbos žinios. Taip beveik savaitę tobulinau savo vokiečių kalbą bei naudojausi galimybe savo žinias pritaikyti praktikoje.

    Nors nuo stovyklos pabaigos praėjo mėnuo, vis dar gyvenu jos įspūdžiais. Atmintyje šilti prisiminimai apie vadovus (jais buvo patyrę gimtakalbiai vokiečiai bei vokiškai kalbantys pedagogai), moksleivius iš Latvijos ir naujus draugus iš Lietuvos. Visus mus vienijo meilė vokiečių kalbai ir Baltijos jūrai. Stovykla man buvo ir galimybė, ir rimtas išbandymas: juk turėjau progą išmokti, patirti daug naujų dalykų, pažinti save ir dirbantį šalia, o kartu ir patikrinti save įvairiose netikėtose situacijose, įvertinti, ką jau galiu ir moku , ir kur dar turiu pasistengti. Dabar gyvenu dar didesniu noru mokytis vokiečių kalbos ir mintimi apie projektą Baltijos jūros tema savo mokykloje.


Gintarė Matulevičiūtė
Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos
9 klasės mokinė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija