Paskutinis skambutis...

Paskutinis skambutis...

Aidi  jis kas metai. Neišvengiamai ateina, kaip pavasaris, žolė, triukšmas paukščių lizduose. Ateina kas metai, bet vis kitiems. Būna vienintelis, į nieką nepanašus.

Gegužės 30 d. paskutinio skambučio šventė atėjo ir į mūsų mokyklą. Jau nuo ankstyvo ryto šurmuliavo  koridoriai, vyko paskutinis pasiruošimas šventei. Oras nedžiugino, bet nuotaika buvo šventiška.

 

Po iškilmingų šv. Mišių į mokyklą rinkosi abiturientai ir jų tėveliai, bei svečiai. Visi  tokie rimti ir išdidūs. Visiems  šiandien mokykloje ypatinga diena.

Įprastą mokyklinį šurmulį pakeitė paskutinės pamokos rimtis . paskutiniai auklėtojo žodžiai, paskutinį kartą skambantis skambutis, toks įprastas ir toks brangus.

Tylus laukimas skleidžiasi lyg žiedas...

Varpelis štai atvėrė jau duris...

Kažkas paėmęs kreidą

Lentoje užrašė:

Sudie, mokykline svajone nuostabi...

Baigėsi paskutinė pamoka, o abiturientų aktų salėje jau laukė svečiai, bendramoksliai ir tėveliai. Skambėjo nuoširdūs sveikinimo žodžiai, muzikos garsai ir dainų posmai.

Mokyklos direktorė  palinkėjo abiturientams sėkmingos ir geros kelionės, siekiant savo svajonių išsipildymo.   Už nuopelnus mokyklos gyvenime mokyklos padėkos raštus ir atminimo dovanėles įteikė  šiems abiturientams:

Simonui Girniui už gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį ir aktyvią kultūrinę ir visuomeninę veiklą ir pagalbos mokytojams;

Mindaugui Tumėnui už gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį ir aktyvią kultūrinę ir visuomeninę veiklą;

Ignei Paliūnytei už pavyzdingą elgesį ir aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą;

Evelinai Pavlovaitei už aktyvią kultūrinę veiklą;

Kristinai Davainytei už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį;

Ignui Milkui už pavyzdingą elgesį;

Monikai Maciulevičiūtei už pavyzdingą elgesį;

Pranui Truskauskui už pavyzdingą elgesį;

Laurynui Pučinskui už pavyzdingą elgesį;

Inetai Dainytei už puikius sportinius pasiekimus;

Vytautui Misiūnui už puikius sportinius pasiekimus;

Modestui Lekaveckui už puikius sportinius pasiekimus.

Šventėje dalyvavo Antazavės seniūnas A. Lekaveckas .Jis visus pasveikino su švente, abiturientams palinkėjo sėkmės egzaminuose ir baigus studijas kvietė grįžti į tėviškę.

Zarasų sporto centro direktorius N. Gusevas ir rankinio skyriaus trenerė Daiva Kaladinskienė dėkojo Vytautui Misiūnui ir Inetai Dainytei už sportinius pasiekimus rajone.

Už žinias, meilę, dėmesį ir rūpestį abiturientai dėkojo mokyklos direktorei, mokytojams, tėvams. Užbaigdami šventę, abiturientai mokyklos kieme pasodino atminimo ąžuoliuką

Gyvenimas lyg neaprėpiamas, bekraštis vandenynas!

Čia pučia lengvas brizas ir pildosi visi kaprizai,

Čia tu supiesi ant sėkmės bangos ir maudais laimės spinduliuos.

 

Sėkmės Jums mūsų mieli abiturientai.

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija