Rugsėjo 1-oji

Baigėsi karšta vasara. Vėjas jau bando nuskinti medžių lapus ir kloja mums po kojomis, vis ryškesni voratinklių raštai, miškai aidi nuo grybautojų balsų. Pačiomis ryškiausiomis spalvomis nušvinta laukai, miškai, sodai. Ilgai atostogavus kaitros ir saulės derinyje, sulaukta pačios gražiausios rudens šventės – Rugsėjo 1-osios.

 

Rugsėjo 1-oji Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje prasidėjo ypač šventiškai. Šventę pradėjo mokyklos direktorė Aldona Svidinskienė, pasveikindama visus, kurie šiemet pirmą kartą pravėrė mokyklos duris, ir tuos, kuriems šis rugsėjis jau ne pirmas. Aidint muzikai, į šventiškai papuoštą salę dvyliktokai atlydėjo pirmokus, o tradiciškai pakelta vėliava paskelbė naujų mokslo metų pradžią.

Rugsėjo 1-osios šventėje dalyvavo Zarasų rajono Tarybos narys Ernestas Jurevičius. Džiugu, kad jis yra buvęs šios mokyklos mokinys. Tardamas šventinį žodį, gerbiamas Ernestas Jurevičius maloniai prisiminė dienas, praleistas šioje mokykloje, prisiminė mokytojus, auklėtoją, klasės draugus. Jis džiaugėsi puikiai sutvarkyta mokykla, gražiu renginiu, perskaitė rajono mero A. Abramavičiaus sveikinimą, įteikė dovanų. Ypač šilti sveikinimo žodžiai buvo skirti mokyklos direktorei Aldonai Svidinskienei, kuri šiemet švenčia 25-ių metų vadovavimo šiai mokyklai darbo sukaktį.

 

Yra tapę tradicija, kad per Rugsėjo 1-ąją galima pasidžiaugti praėjusių mokslo metų abiturientų rezultatais, svarbiausiais ir svariausiais moksleivių ir kartu mokytojų pasiekimais. Mokyklos direktorė paminėjo geriausiai brandos egzaminus išlaikiusius mokinius. Tai: Aistė Dainytė – vokiečių kalbos gavusi 96 balus, lietuvių kalbos – 90, matematikos – 80, chemijos – 72; Ugnė Paliūnytė – lietuvių kalbos 96, anglų kalbos 67, biologijos – 61; Aurelija Milkutė – lietuvių kalbos – 94, vokiečių kalbos – 66; Vilma Pitrėnaitė – lietuvių kalbos 84, biologijos – 70; Monika Balčiūnaitė – lietuvių kalbos 81, anglų kalbos – 63, istorijos – 55; Vaida Vaitavičiūtė – vokiečių kalbos 77, istorijos – 62, lietuvių kalbos – 56; Judita Gaidytė – lietuvių kalbos 78, biologijos – 54. Šiemet geriausi rezultatai yra pasiekti laikant lietuvių kalbos (mokytoja R. Kuzmienė) ir užsienio (vokiečių) kalbos (mokytoja J. Vainikevičiūtė) valstybinius brandos egzaminus.

Į universitetines aukštąsias mokyklas ir kolegijas įstojo 16 moksleivių, į profesines mokyklas – 7, į į profesinį rengimo centrą – 1 moksleivis, trijų mokinių tolimesnis gyvenimo kelias nėra tiksliai aiškus.

 

Nepamiršti buvo ir praėjusių mokslo metų labai gerai besimokantys moksleiviai. Tai 2 klasės mokinė Greta Mieliauskaitė, 4 klasės mokinė Olivija Čičinskaitė, 6 klasės mokiniai Santa Kėblytė ir Augustas Rožkovas, 8 klasės mokinės Rimgailė Dainytė ir Odeta Biveinytė, 10 klasės mokiniai Simonas Girnis ir Mindaugas Tumėnas, 11 klasės mokinės EvelinaMerkytė ir Gintarė Stackytė. Puikiai mokėsi 12 klasės mokinė Aistė Dainytė. Visi šie moksleiviai buvo apdovanoti padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis, šiltai pasveikinti mokyklos direktorės.

 

Praėję mokslo metai įsimintini ir tuo, kad daugelyje rajoninių olimpiadų Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos mokiniai užėmė prizines vietas. Visi moksleiviai buvo paminėti ir apdovanoti. Net 4 prizines vietas yra laimėjęs 10 klasės moksleivis Simonas Girnis (informatikos olimpiadoje – III vieta, Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje – III vieta, biologijos – II vieta, fizikos – II vieta) 3 prizines vietas laimėjo 8 klasės mokinė Rimgailė Dainytė (matematikos – I vieta, istorijos _ III vieta, 8 klasės moksleivių lietuvių kalbos olimpiadoje – II vieta), Evelina Merkytė (11 kl.) laimėjo I vietą biologijos olimpiadoje, 8 klasės mokinė Odeta Biveinytė – II vieta biologijos olimpiadoje. 11 klasės mokinė Miglė Tumėnaitė ir 10 klasės mokinė Ignė Paliūnytė laimėjo II-ąsias vietas technologijų olimpiadoje. 9 klasės mokinys Osvaldas Dainys geografijos olimpiadoje buvo 3-ias. 6 klasės moksleivis Augustas Rožkovas 6-8 klasių matematikos olimpiadoje užėmė I vietą, 7 klasės moksleivis Eimantas Markevičius matematikos olimpiadoje buvo trečias. 9 klasės mokinė Vaiva Dainytė 7-10 klasių mokinių istorijos olimpiadoje užėmė I vietą. Moksleivius ruošę mokytojai irgi buvo paminėti. Tai Aldona Žiliukienė, Danutė Jankauskienė, Rima Kėblienė, Ramutė Kuzmienė, Laima Mažiulienė, Regina Masiulienė, Daiva Mieliauskienė, Darius Tvardauskas, Antanas Svidinskas, Audronė Girčienė.

Ši Rugsėjo 1-oji Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos direktorei yra šventinė. Prieš 25 metus Aldona Svidinskienė atvyko į Antazavę ir buvo paskirta šios mokyklos direktore. Kaip pati direktorė sako, metus ji skaičiuojanti ne gimtadieniais, o rugsėjais. Puikiai tvarkoma mokykla, geri mokymosi ir darbo rezultatai, darnus ir draugiškas kolektyvas, įspūdingos šventės, išvykos, įsimintinos kelionės – visa tai mokyklos direktorės A. Svidinskienės nuopelnas. Ilgai negęstanti šviesa mokyklos direktorės kabineto lange rodo, kad direktorė neskaičiuoja darbo valandų. Visi 25 metai yra atiduoti šiai mokyklai, mokiniams, mokytojams, visai kolektyvo bendruomenei. Aldona Svidinskienė turi visas gero vadovo savybes: ji griežta, reikli, darbšti, bet kartu ir labai jautri, draugiška, miela.

Direktorę sveikino moksleiviai, mokytojai, miestelio seniūnas Algirdas Lekaveckas, bendruomenės pirmininkė Danutė Skardinskienė.

Rugsėjo 1-sios šventę labai pagyvino mergaičių ansambliuko dainos, sodrus Simono balsas (vadovė mokytoja Danutė Aleknienė). Šventę vedė ir scenarijų kūrė lietuvių kalbos mokytoja Rima Kėblienė. Scenos papuošimu rūpinosi dailės ir technologijų mokytoja Daiva Mieliauskienė.

Malonu ir džiugu, kad Antazavės Juozo Gruodžio vidurinė mokykla turi savo švenčių tradicijas ir jomis gali pagrįstai didžiuotis. Ši graži rudens diena išliks šviesi mokykloje, kiekvienoje klasėje, kiekvienoje šeimoje, visuose namuose, o nauji mokslo metai paskatins kūrybai ir darbui.

 

 

Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos

lietuvių kalbos vyr. mokytoja Rima Kėblienė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija