Pasitikome Lietuvos Šimtmetį

Titulinis
    Jau nuo 2017 metų Vasario 16-osios pradėjome ruoštis artėjančiam Lietuvos Šimtmečiui ir skyrėme ne vieną renginį ar akciją šiai svarbiai Lietuvos istorijos datai pažymėti.

    Lietuvos Šimtmečio renginių programoje buvo ir tarpdalykinis projektas ,,Žibintas Lietuvai“, moksleivių piešinių paroda ,,Kuriu Lietuvai“ bei visai gimnazijos bendruomenei skirtas Valstybės atkūrimo dienai paminėti renginys ,,Lietuva, būk per amžius laisva“.

    Projektas ,,Žibintas Lietuvai“ apjungė dailės, lietuvių, užsienio kalbų bei istorijos dalykus, o į jį įsitraukė 1-12 klasių mokiniai. Dailės pamokų metu moksleiviai gamino plokštuminius ir erdvinius žibintus (jais papuošė mokyklos pastato langus bei erdves), per lietuvių kalbos pamokas rašė pasauliui žinutes apie Lietuvą, užsienio kalbų pamokų metu jas vertė į anglų, rusų bei vokiečių kalbas, per istorijos pamokas domėjosi žibinto atsiradimo istorija.

    Visai gimnazijos bendruomenei skirtą renginį pavadinome ,,Lietuva, būk per amžius laisva“. Renginio vedėjai Gailė, Evelina ir Martynas supažindino žiūrovus su šios šventės šventimo istorija bei tradicijomis atkurtoje Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.), išeivijoje, bandymais Vasario 16 –ąją švęsti tremtyje, priminė partizanų ir kitų Lietuvos patriotų drąsą šią datą paminėti sovietmečiu. Video medžiaga nukėlė žiūrovus į Nepriklausomybės Akto priėmimo istorines sąlygas, o garsių istorikų komentarai padėjo suprasti šio dokumento reikšmę.

01

01a

1

2

    Renginiui šventiškumo ir įvairovės suteikė muzikiniai intarpai. Turinį apie Vasario 16-osios šventės tradicijas papildė akordeonistų Martyno ir Igno atliekamas kūrinys, septintos klasės mergaičių ansamblio daina ,,Už miškelių“. Publika puikiai įvertino Gailės Gruzdaitės (I g kl.) debiutą – ji atliko dainą ,,Raudoni vakarai‘ bei Brigitos Krastinaitės (4 kl.) dainą ,,Labas“. Nuoširdžiai ir jautriai eilėraščius deklamavo pradinių klasių mokinės – Ona Pieviškytė (3 kl.), Rugilė Gudaitė (3 kl.), Žadmina Gruzdaitė (4 kl.) ir Brigita Krastinaitė (4 kl.). Na, o visą bendruomenę suvienijo bendra daina ,,Ąžuolai žaliuos“.

3

4

5

6

7

    Bendruomenę Valstybės atkūrimo Šimtmečio proga sveikino gimnazijos direktorė Aldona Svidinskienė, šventėje viešėję svečiai – Antazavės seniūnas Algirdas Lekaveckas ir Antazavės parapijos klebonas Vytautas Dagelis. Šventėje taip pat dalyvavo Antazavės kaimo senyvo amžiaus žmonės, projekto ,,Pažink valstybę“ dalyviai.

    Gimnazijos direktorė dėkojo visoms salėje sėdinčioms kartoms – seneliams, tėvams ir vaikams - už kiekvieno, tiesa, dar skirtingą indėlį kuriant Lietuvos valstybės gerovę – tėvams ir seneliams už dorai užaugintus vaikus ir anūkus, pastariesiems už stropumą moksle bei labai gerą pamokų lankomumą. Mokiniams, I –ąjį pusmetį pasiekusiems aukštesnįjį pasiekimų lygį, t. y. baigusiems 9-10 balų (Austėja Gruzdaitė, Elvina Maigytė, Dovydas Slapšinskas – 1 kl., Julija Krastinaitė, Aistėja Navickaitė, Ditė Apanskaitė, Gertrūda Turlovič -2 kl., Ugnė Asipauskaitė, Junona Labutytė – 6 kl., Austėja Gaulytė, Neringa Galvydytė – 7 kl., Mykolas Dainys – 8 kl., Gailė Gruzdaitė - I g kl., Greta Mieliauskaitė – II g kl.) bei mokiniams, I –me pusmetyje nepraleidusiems nė vienos pamokos (Petras Pieviškis, Gertrūda Turlovič – 2 kl., Ona Pieviškytė – 3 kl., Brigita Krastinaitė – 4 kl., Gabija Lašaitė – 5 kl., Jonas Pieviškis, Ugnė Asipauskaitė – 6 kl., Gabija Trainytė – 7 kl., Julita Pieviškytė, Ignas Bulota – 8 kl., Greta Mieliauskaitė, Mantas Mažeika – II g kl., Paulius Pūras – IV g kl.), įteiktos gimnazijos direktoriaus padėkos ir atminimo dovanėlės. Lietuvos Šimtmečio proga padėkomis direktorė apdovanojo ir gimnazijos mokytojus bei aptarnaujančio personalo darbuotojus. Renginio svečiai taip pat neliko nepastebėti - jie džiaugėsi atminimo dovanėlėmis - Lietuvos trispalvėmis.

8

9

10

11

11a

12

13

14

15

16

17

18

19

    Sudainavus dainą ,,Kur bėga Šešupė“ veiksmas persikėlė į mokyklos kiemą .... Čia trispalvėmis papuošta ąžuolų giraitė, o į dangų buvo paleisti dangaus žibintai, skelbiantys pasauliui - ,,Lietuva, būk per amžius laisvaǃ“. Muzika, džiaugsmas, fotografijos ... įamžinusios ypatingą įvykį visos bendruomenės ir šalies gyvenime – mūsų valstybės atkūrimo Šimtmetį.

20

21

22

23

24

25

26a

26b

27

28

29

30

31

    Neapseita ir be staigmenų – dovanų Šimtmečio proga... Gimnazijos direktorė pristatė 1998 metais dar Antazavės vidurinę mokyklą baigusios mokinių laidos dovaną dabartinės gimnazijos mokiniams: padovanota 19 bilietų į pasirinktą ,,Keistuolių teatro“ spektaklį, o prie sveikinimo Valstybės atkūrimo Šimtmečio proga - prierašas ,,Mes taip pat buvome ten, kur dabar esi Tu“.

    Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos bendruomenės vardu dėkoju Antazavės vidurinės mokyklos 1998 metų laidos mokiniams – Laurai Rodytei, Vilmai Ivanauskaitei, Audriui Jankauskui, Sigitui Andriūnui ir jos organizatoriui Audriui Merkiui už išradingą, Lietuvos valstybės atkūrimo Šimtmečio šventę įprasminančią iniciatyvą.

Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos
pilietiškumo pagrindų mokytoja
Jovita Vainikevičiūtė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2023  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla