Rugsėjis sugrįžo

 

Mano delnuose-visas ruduo. Gelstantys klevo lapai, kelianti kepurėlę ąžuolo gilė, įvairiaspalviai astrų žiedai.

Mano delnuose – paskutiniai šilti saulės spinduliai, voratinklio audeklo gabalėlis, gervių atsisveikinimas virš marguojančių gimtinės dirvonų.

Mano delnuose – visas ruduo.

Tau jį surinkau.

Tau jį padovanosiu.

Ateik.

Šiais žodžiais Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje prasidėjo gražiausia rudens šventė – Rugsėjo 1-oji, sukvietusi į mokyklą didžiulį būrį mokinių, mokytojų, svečių.

 

 

 

Mokslo metus Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje pradėjo 232 pirmų-dvyliktų klasių moksleiviai, 14 ikimokyklinukų, 8 priešmokyklinukai, 29 mokytojai ir 18 techninių darbuotojų.

Direktorė Aldona Svidinskienė pasidžiaugė, kad mokykloje atidaryta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė, kurios atidarymą džiaugsmingai sutiko tėvai ir vaikai. Mokyklos vadovė džiaugėsi gerais abiturientų egzaminų rezultatais. 2010-2011m.m. abiturientai visus egzaminus išlaikė pagrindinės sesijos metu. Džiugu, kad  lietuvių (gimtosios) kalbos valstybinio brandos egzamino aritmetinis vidurkis 78,3 %, užsienio (vokiečių) kalbos valstybinio brandos egzamino vidurkis 67,8%, technologijų mokyklinio brandos egzamino aritmetinis vidurkis 9,2b., geografijos mokyklinio brandos egzamino aritmetinis vidurkis 9b.

Direktorė palinkėjo visiems ir šį ypatingą rudenį, kai Lietuvoje siaučia Europos krepšinio karštinė, būti nusiteikusiems savo užsispyrimu, ryžtu, kruopščiu darbu nugalėti visus sunkumus, įveikti visas kliūtis.

Moksleivius ir mokytojus su Rugsėjo pirmąja pasveikino Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Donatas Ragėnas, Antazavės seniūnas Algirdas Lekaveckas, bendruomenės pirmininkė Danutė Skardinskienė. Jie palinkėjo visiems kantrybės, tvirtų žinių, tarpusavio supratimo, pagarbos vienas kitam.

Taigi rugsėjis sugrįžo. Sugrįžo kartu su besišypsančiais mokiniais, su jų pasiilgisiais mokytojais, su gėlių žiedais, su džiaugsmu ir nerimasstimi, koks jis bus, ką jis dovanos. Tikimės, kad jis bus dosnus sėkme, žmogiška šiluma ir viltimi žydėjimo ir šviesos.

Su švente!

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija