Baltų vienybės dienai – baltų dievų simboliai

ppp
    Artėjant rugsėjo 22 -jai – Baltų vienybės dienai - Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje vyko šiai dienai pažymėti skirti renginiai. Ta proga kartu su Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija 5-8 klasės mokiniams organizavome edukacinius užsiėmimus ,,Baltai. Baltų dievai ir jų simboliai žemės mene”, kuriuos integravome į istorijos ir dailės pamokas.

    Užsiėmimus vedė Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcijos kultūrologė Kristina Ivanovaitė. Spalvingų ir turiningų pateikčių pagalba mokiniai prisiminė pagrindinius faktus apie baltų genčių susidarymą, jų įsikūrimą dabartinėje Lietuvos teritorijoje, žemėlapyje tyrinėjo baltų paplitimo arealą Europoje, aptarė jų kasdienį gyvenimą ir verslus, tikėjimą bei dievybių panteoną.

    Ypatingą dėmesį kultūrologė skyrė sėliams – Antazavės ir jos apylinkėse gyvenusiai baltų genčiai, jų drabužių, papuošalų, kasdienio gyvenimo epizodams, laidojimo papročiams.

    Išnagrinėję baltų dievybių simbolius mokiniai skubėjo į lauko klasę. Čia, pasirinkę dievybę, naudodamiesi ją atspindinčiu simbolio šablonu, jaukiai įsikūrę vejoje po medžiais iš gamtoje surinktų medžiagų, jie kūrė baltų dievų simbolius. Dirbdami grupėmis ir poromis moksleiviai dėliojo Perkūną, Gabiją, Laimą, Mildą, Raganą, Žemyną ir kt., o atlikę užduotį grožėjosi savo kūriniais bei rodė juos kitiems.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

    Na, o šeštadienį (rugsėjo 22 d.), vakare visi norintys pasibūti prie Baltų vienybės laužo vykome į kaimyninę seniūniją prie Verslavos piliakalnio, kur dalyvavome šiai dienai paminėti organizuotoje Baltų vienybės sąšaukoje - ,,100 baltiškųjų simbolių žemės mene”.

    Pasigrožėję vaizdu nuo piliakalnio, aptarę piliakalnio geografinę padėtį, prisiminę piliakalnių funkcijas, kibome į darbą – dėliojome Verslavos piliakalnio papėdėje baltiškųjų dievybių simbolius, o sutemus papuošėme atsiradusias figūras uždegtomis žvakutėmis, šildėmės ir leidome laiką prie baltų vienybės ugnies.

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

    Dėkojame Gražutės ir Sartų regioninių parkų direkcijos kultūrologei Kristinai Ivanovaitei už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, sukurtą baltiškąją dvasią ir nuotaiką, už puikią progą pasijusti baltiškosios kultūros dalimi.

Darius Tvardauskas
Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos
istorijos mokytojas

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija