Dovana Antazavės bendruomenės namams

ppp
    Dar lapkričio mėnesio pabaigoje vykdydami projekto ,,Pažink valstybę” veiklas, Amatų centre atidarėme dirbtuves ,,Advento belaukiant”. II g klasės mokinių grupė sukūrė skelbimus ir išplatino informaciją apie Advento dirbtuves viešose erdvėse (Antazavės seniūnijoje, informacinėje lentoje prie seniūnijos, bibliotekoje ir pan.) – mokiniai prie veiklos kvietė prisijungti ir kitus vietos bendruomenės gyventojus. Šios veiklos tikslas - padidinti Amatų centro Antazavės dvare patrauklumą ne tik mokiniams, bet ir kitiems vietos gyventojams.

    Dirbtuvėse darbavosi 7, 8, 9 ir 10 klasių mokiniai, o užsiėmimus jose vedė Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Daiva Mieliauskienė. Prie mokinių prisijungė ir gerbiamos Liucija Sivačiova, Jurga Isakė, bendruomenės pirmininkė Danutė Skardinskienė bei jaunesni gimnazijos bendruomenės nariai – keli pradinukai.

1 1

3

4

6

7

8a

8b

10

11

    Mokytojos padedami mokiniai ir kiti dirbtuvių dalyviai gamino kalėdines dekoracijas – žaisliukus, kalėdines žvaigždes ir girliandas. Dekoracijų gamybai buvo naudojamos natūralios medžiagos – popierius, konkorėžiai, šienas, siūlai… Labiausiai mokinius džiugino figūrų dekoravimas - pasigaminę karkasą, mokiniai jį dekoravo gilėmis, kaštonais, akmenukais, plaušu, stiklo figūromis, kaspinėliais ir pan.

12

13

14

16

17

18

    Pagamintas dekoracijas mokiniai kartu su mokytoja nutarė padovanoti Antazavės bendruomenės namams. Ir ne tik padovanoti… Gimnazijos savanoriai nusprendė ir patys papuošti bendruomenės namų eglutę ir jos erdves.

19

20

21

22

    Taigi, šia projekto veikla išnaudota puiki galimybė ugdyti(s) kitoje, netradicinėje erdvėje, kelioms kartoms pabūti kartu ir pabendrauti, įprasminti Advento laiką - prasmingais ir naudingais darbais suteikti džiaugsmo sau ir kitiems.

Jovita Vainikevičiūtė,
pilietškumo pagrindų mokytoja

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla