Koncerte ,,Už pergalę gyventi“

ppp
    Balandžio 5 d. (penktadienį) gimnazijos moksleivių grupė (6-12 kl.) turėjo nuostabią progą apsilankyti Vilniuje. Išvykos tikslas - ,,Siemens‘‘ arenoje vykęs koncertas ,,Už pergalę gyventi‘, kurį inicijavo krepšininko Rimanto Kaukėno paramos grupės fondas. Šis labdaros renginys buvo skirtas padėti sunkiai sergantiems Lietuvos vaikams.

    Paramos koncerte koncertavo ir savo palaikymą pareiškė tokie žinomi atlikėjai kaip Gytis Paškevičius, Marijonas Mikutavičius, Saulius Prūsaitis, Donatas Montvydas, Lilas ir Innomine, Merūnas Vitulskis, Daddywas a Milkman, Vidas Bareikis, grupė G&G Sindikatas ir kiti. Žiūrovams buvo dovanojama ne tik kūryba, bet ir bandoma atkreipti visuomenės dėmesį į paramos ir pagalbos svarbą vėžiu sergantiems vaikams. Manau, kad renginys suteikė ne tik teigiamų muzikinių emocijų, bet ir privertė susimąstyti apie atjautą kito nelaimei, meilę ir pagalbą tiems, kuriems gyvenimas skyrė didelius išbandymus, žavėtis jų noru ir džiaugsmu gyventi. Koncerto įrašą Lietuvos žmonės galės pamatyti antrąją Velykų dieną per LRT televizijos kanalą.

   Už mums padovanotus bilietus į šį renginį bei vaišes koncerto pertraukos metu esame labai dėkingi gerb. Daliui Abariui (garsiam renginių režisieriui, kraštiečiui), o gimnazijos administracijai už sudarytas sąlygas nuvykti į koncertą.


Kamilė Buičenkaitė, IV g kl. mokinė

56189895 348040489166142 7663700331699634176 n

56208318 1209736309180962 5310979635645775872 n

56226040 647162225733940 9085216820276756480 n

56331021 2067079253592582 91716024423940096 n

56405435 481820415694710 636504901907644416 n

56419453 675920469521870 7804490265900613632 n

56664565 323445401650278 185466136769331200 n

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Parašyti mums

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2020  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija