Šventė veja šventę

Tik ką nuskambėjus gražiam vaikiškam poetiniam žodžiui, kai mūsų mokykloje svečiavosi mažieji skaitovai iš rajono pradinių mokyklų, sušnarėjus paskutiniams rudeniniams lapams, mokyklos pradinukai, prieš papildomas rudens atostogas, sugūžėjo į aktų salę. Jie čia buvo pakviesti į stebuklingą vandens karalystę, kurioje susitiko su  švarių  vandens telkinių gyventoju – vėžiu.

 

 

 

3 – 4 klasių moksleiviai tam ruošėsi: ieškojo informacijos enciklopedijose, internete, skaitė kūrinėlius, ieškojo patarlių, posakių, mįslių, atliko kūrybinius darbelius. Trys ketvirtokai: G. Mieliauskaitė, A. Kuzmaitė ir J. Maračinskas su trečiokais: K. Putinauskaite, A. Kirjanovu ir E. Merkiu jau dalyvavo ir rajoninėje „Suk galvelę“ tema „Vėžys“ viktorinoje Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje, kurią kasmet organizuoja ir mus visada į svečius maloniai pakviečia mokytoja Janina Trimonienė.

Prisiminę I. Krylovo pasakėčią „Gulbė, lydeka ir vėžys“, trečių – ketvirtų klasių moksleiviai, pasiskirstę į tris komandas, stengėsi dirbti kartu, draugiškai tempti vežimą į vieną pusę, kad neatsitiktų taip, kaip veikėjams pasakėčioje.

Klausimų ir užduočių tikrai nebūta lengvų, todėl ir sekėsi labiau tiems, kurie buvo daugiau paskaitę, paieškoję informacijos,  pasidomėję apie šį vandens gyventoją.

Na, o po linksmosios estafetės „Vėžiauti atbulai“, komisijai, apskaičiavus komandų surinktus taškus ir paskelbus pirmų, antrų ir trečių vietų nugalėtojus, mokyklos pavaduotoja ugdymui Regina Šeduikienė kiekvieną komandos narį apdovanojo saldžiais prizais ir įteikė  padėkas už aktyvų dalyvavimą viktorinoje.

Bet svarbiausia turbūt tai, kad turėjome progą būti ir dirbti kartu, mokytis draugiškai bendrauti, įvertinti savo gebėjimus, pasidžiaugti ir draugo sėkme. Juk tik ieškant, veikiant, stengiantis, dirbant, judėsime į priekį, o ne atbulai.

Tad sėkmės ir ačiū mokyklos administracijai, paskatinusiai ir palaikiusiai šią idėją, kolegėms, draugiškai atskubėjusioms į pagalbą,  ir  moksleiviams, kurie yra čia kartu su mumis ir nori dalyvauti, sužinoti, veikti ir kurti drauge.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Janina Malcienė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija