Šventei artėjant …

ppp
    Artėjant pačioms gražiausioms metų šventėms gimnazijoje net dvi dienas skambėjo muzika. Ikimokyklinės, priešmokyklinės ugdymo grupių ugdytiniams bei 1-8 klasių mokiniams (gruodžio 16-17 d., pirmadienis-antradienis) vyko edukaciniai užsiėmimai. Abu juos vedė multiinstrumentalistai.

    Pirmajame - ,,Senieji Lietuvos instrumentai” mokiniai susipažino su unikaliu Lietuvos muzikiniu paveldu, turtinga instrumentų kolekcija (ją edukatorius kaupia visa gyvenimą) bei spalvingu kiekvieno instrumento skambesiu. Sauliaus Petreikio edukacinis užsiėmimas buvo tarsi mažas spektaklis, kurio metu moksleiviai išgirdo ne tik improvizuotus pasakojimus apie senuosius muzikos instrumentus, jų istoriją, kiekvieno jų skambesį, bet ir žavėjosi Sauliaus aktoriniais gebėjimais – balso valdymu ir kūno plastika.

DSC07760

DSC07762

DSC07766

DSC07768

DSC07769

DSC07771

DSC07772

DSC07774

DSC07775

DSC07776

DSC07778

DSC07780

DSC07784

DSC07785

    Remigijaus Rančio edukacinis užsiėmimas ,,Muzika visiems” vyko tarsi tikras muzikos žaidimas. Plojimais, trepsėjimais, spragsėjimais, šuoliukais ir šūksniais mokiniai bandė išgauti Brazilijos karnavalo ritmus, kalėdinės muzikos melodijas, o jungdami ritmą ir balsą, skambant instrumentui sukurti vientisus muzikos kūrinius. Kuriamos melodijos ataidėjo iš tūkstantmečius skaičiuojančio laiko, kuomet žmonės gyveno gentimis ir drauge atlikdavo įvairius ritualus.
Kalimba, lamzdelis, šamaniškas būgnas, pandeiro, dambrelis, švilpa… ir dar daug kitų keistų žodžių …
Per abi šias dienas mokiniai sužinojo ne tik iki šiol jiems negirdėtų muzikos instrumentų pavadinimus, bet ir žavėjosi jų skleidžiamais garsais bei išgaunamomis melodijomis, o senąją muziką pamilo net ir tie, kurie nėra šios muzikos mylėtojai. Užmerkus akis klausėsi, kaip skamba tyla… ir artėja šv. Kalėdos…

DSC07788

DSC07805

DSC07814

DSC07834

DSC07876

DSC07885

DSC07897

 Diana Rožkovienė, 1 klasės mokytoja metodininkė

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla