Lietuvių kalbos dienos mūsų gimnazijoje

unnamed
    Šių metų lapkričio 13d. Kalbos komisija surengė švietimo, kultūros ir kitų instituciją atstovų pasitarimą dėl Lietuvių kalbos dienų organizavimo 2020 m. vasario 16 d. – kovo 11 dienomis. Pasitarime buvo nutarta jau penktą kartą organizuoti Lietuvių kalbos dienas. Pirmenybę siūlyta teigti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Mokyklų bendruomenių metams, taip pat paminėti Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmetį. Lietuvių kalbos dienų sostine šiemet paskelbta Ignalinos savivaldybė. Mūsų gimnazija taip pat prisidėjo prie šių dienų paminėjimo.

    Kovo 5 ir 9 d. lietuvių kalbos mokytojų iniciatyva buvo organizuotas žemesniųjų klasių mokinių Raštingumo konkursas (5 - 6 kl., 7 – 8 kl.). Iš 5 klasės mokinių geriausiai diktantą parašė Ona Pieviškytė, iš 6 klasės – Žadmina Gruzdaitė, iš 7 klasės – Enrika Pužaitė, iš 8 klasės – Junona Labutytė. Malonu, kad visi rašiusieji diktantą noriai sutiko dalyvauti Raštingumo konkurse, o mes, mokytojos, džiaugiamės, kad turime raštingų mokinių.

    Kovo 9d. IIg klasės mokiniai kartu su savo klasės vadove buvo nuvykę į kalbininko Kazimiero Būgos tėviškę – Pažiegės kaimą. Edukacinę pamoką apie įžymųjį mūsų krašto kalbininką vedė kultūrinės veiklos vadybininkas Rytis Pivoriūnas, beje, buvęs mūsų mokyklos etikos mokytojas. Jis labai entuziastingai ir įdomiai papasakojo ne tik apie Kazimierą Būgą, bet ir apie Paulių Širvį bei Antaną Strazdą. Mokiniai apžiūrėjo kalbininko gimtąją trobą, kiemą, stogastulpį, apėjo išlikusius ūkinius pastatus, sodą. Po edukacinės pamokos Svečių knygoje palikome padėkos įrašą. Grįždami iš Pažiegės dešimtokai dar trumpam stabtelėjo ir užsuko į Dusetų seniūniją, kur yra eksponuojama fotografijų paroda apie Dusetas. Nemažai nuotraukų yra ir apie kalbininką Kazimierą Būgą, jo tėvus ir vaikus.

    Dar vienas Lietuvių kalbos dienoms skirtas renginys vyko per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Mokiniai raiškiai skaitė mūsų poetų eiles apie gimtąją kalbą.

    Džiaugiamės, kad ir mūsų gimnazija prisidėjo prie lietuvių kalbos puoselėjimo.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
Rima Kėblienė ir Ramutė Kuzmienė

20200309 103806

20200309 103859

20200309 103917

20200309 104054

20200309 104209

20200309 104659

20200309 104947

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla